STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 15/TB-HSV 09/04/2024 Thông báo số 15/TB-HSV thông báo về việc chuẩn bị hồ sơ thực hiện báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2023 - 2024
2 14/TB-HSV 08/04/2024 Thông báo số 14 ngày 08/4/2024 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường về việc triển khai đăng ký và giới thiệu cá nhân tham gia Hội thi "Thủ lĩnh sinh viên TP. Hồ Chí Minh" năm 2024
3 13/TB-HSV 04/04/2024 Thông báo số 13 ngày 04/4/2024 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường về việc triển khai Cuộc thi "Hùng biện tiếng Anh" năm 2024, chủ đề "Speak Up for Sustainability"
4 12/TB-HSV 02/04/2024 Thông báo số 12/TB-HSV thông báo về việc kết quả khen thưởng chiến sĩ Chiến dịch Xuân tình nguyện Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM lần thứ XIV - Năm 2024
5 11/TB-HSV 29/03/2024 Thông báo số 11/TB-HSV thông báo về việc Triển khai Cuộc thi "Ý tưởng, dự án tình nguyện" năm 2024
6 09/TB-HSV 27/03/2024 Thông báo số 09/TB-HSV về việc Huy động sinh viên tham gia cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền "Sinh viên với khát vọng non sông"
7 10/TB-HSV 27/03/2024 Thông báo số 10/TB-HSV về việc tổ chức tiếp sóng Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
8 04/KH-HSV 20/03/2024 KH0424_Tổ chức Chương trình "Hiến máu tình nguyện" năm 2024
9 01/HD-HSV 28/02/2024 Hướng dẫn số 01/HD-HSV ngày 28 tháng 02 năm 2024 về Công tác tổ chức ĐH, Hội nghị HSVVN các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2025
10 05/TB-HSV 23/01/2024 Thông báo số 05 về Công tác đánh giá xếp loại khen thưởng chiến sĩ XTN2024
11 04/TB-HSV 20/01/2024 Thông báo số 04 về việc thực hiện Dự trù kinh phí hoạt động đội hình trong Chiến dịch tình nguyện Xuân tình nguyện năm 2024
12 03/TB-HSV 14/01/2024 03/TB-HSV V/v thực hiện công tác thông tin báo cáo và chế độ đưa tin hoạt động tại Chiến dịch Xuân tình nguyện Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM lần thứ XIV - năm 2024
13 02/TB-HSV 09/01/2024 Thông báo số 02/TB-HSV về việc triển khai thực hiện các công tác đầu Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ XIV - Năm 2024
14 01/TB-HSV 05/01/2024 Thông báo số 01/TB-HSV về việc Tham gia Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 - năm 2024, Chương trình khai mạc Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc "Connect Fest 2024"
15 01/KH-HSV 02/01/2024 KH0123-Kế hoạch Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ XIV năm 2024 Trường ĐH Kinh tế - Luật
16 38/TB-HSV 25/12/2023 Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ban hành TB3823 - V/v Kết quả xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trường năm 2023.Đề nghị các Liên Chi hội Khoa tổng hợp hình ảnh của các cá nhân được tuyên dương tại đường dẫn https://link.uel.edu.vn/TonghophinhanhSV5Tnam2023 trước 17g00 ngày 26/12/2023 (Thứ Ba).
17 TMVietthamluanY-Voice1 16/12/2023 Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường kính gửi Thư mời viết bài tham luận và tham dự Diễn đàn trẻ "Y-Voice" lần 1 - Chủ đề: “Giải pháp hỗ trợ, phát huy tài năng trẻ, lãnh đạo tương lai tham gia vào xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, cống hiến xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
18 36/TB-HSV 08/12/2023 Thông báo số 36/TB-HSV thông báo về việc triển khai đăng ký Giải chạy bộ "Giảm phát thải - Bảo vệ tương lai" trong khuôn khổ Festival thanh niên ASEAN - Nhật Bản năm 2023
19 37/TB-HSV 08/12/2023 Thông báo số 37/TB-HSV về việc huy động sinh viên tham gia Talkshow Crosisng Horizons - Vươn ra thế giới và Chương trình "Âm nhạc dân tộc học đường" năm 2023
20 13/KH-HSV 06/12/2023 Kế hoạch số 13 về việc Tổ chức Liên hoan Sinh viên 5 tốt Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM năm 2023
21 14/KH-HSV 06/12/2023 Kế hoạch số 14 về việc Tổ chức Chương trình "Âm nhạc dân tộc học đường" năm 2023
22 35/TB-HSV 30/11/2023 Thông báo số 35/TB-HSV về việc tổ chức Đại hội Chi hội Khóa 23 nhiệm kỳ 2023 - 2024
23 12/KH-HSV 30/11/2023 Kế hoạch số 12/KH-HSV về việc tổ chức Đại hội Chi hội Nhiệm kỳ 2023 - 2024
24 05/HD-HSV 30/11/2023 Hướng dẫn số 05/HD-HSV về việc tổ chức Đại hội Chi hội Khóa 23, nhiệm kỳ 2023 - 2024
25 34/TB-HSV 29/11/2023 Thông báo số 34/TB-HSV V/v triển khai và huy động sinh viên tham gia các cuộc thi thuộc chương trình "An toàn giao thông" năm 2023
26 11/KH-HSV 27/11/2023 Kế hoạch số 11/KH-HSV V/v Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ Nhật Đỏ" lần thứ XVI - năm 2024
27 33/TB-HSV 13/11/2023 Thông báo số 33/TB-HSV V/v Xây dựng Chương trình công tác Hội & phong trào sinh viên và triển khai công tác giới thiệu nhân sự cơ sở Hội tham gia Hội Sinh viên Trường Năm học 2023 - 2024
28 32/TB-HSV 03/11/2023 Thông báo số 32 về việc huy động lực lượng tham gia Ngày hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
29 31/TB-HSV 30/10/2023 Thông báo số 31/TB-HSV về Lễ kết nạp Hội viên năm học 2023 - 2024
30 DL02 30/10/2023 Điều lệ Giải chạy trực tuyến "Race to Run VI"
31 33/HSV 26/10/2023 Công văn số 33 về việc tình hình tham dự hoạt động trải nghiệm và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội
32 ThelePhenomenal 25/10/2023 Thể lệ Cuộc thi văn nghệ "Phenomenal - Gắn kết vượt trội" ngày 25/10/2023
33 18/BC-HSV 24/10/2023 Báo cáo số 18/BC-HSV Công tác Hội và Phong trào Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM - Tháng 10 năm 2023
34 30/TB-HSV 19/10/2023 Thông báo số 30/TB-HSV Về việc hướng dẫn triển khai Công tác Hội viên đầu năm học 2023 - 2024
35 29/TB-HSV 17/10/2023 Thông báo số 29/TB-HSV Về việc giới thiệu cá nhân tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể sinh 5 tốt" cấp Trường, cấp ĐHQG-HCM năm 2023
36 01-CTr/BTK 17/10/2023 Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường ban hành Chương trình số 01-Ctr/BKT về Chương trình làm việc của Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM năm học 2023 - 2024
37 01/CTr-BCH 17/10/2023 Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường ban hành Chương trình số 01/Ctr-BCH về Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM năm học 2023 - 2024
38 29/TB-HSV 17/10/2023 Thông báo 29 về việc giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trường, cấp ĐHQG-HCM năm 2023
39 28/TB-HSV-VP 16/10/2023 Thông báo số 28/TB-HSV-VP Về quy trình xin ý kiến Kế hoạch đối với các cơ sở Hội trực thuộc
40 10/KH-HSV 16/10/2023 Kế hoạch số 10/KH-HSV Tổ chức Ngày truyền thống trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM - "UEL's Day 2023"
41 28/HSV 16/10/2023 Công văn số 28/HSV Về việc cử đại biểu dự khuyết dự thay đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
42 28/TB-HSV-VP 16/10/2023 Thông báo số 28/TB-HSV-VP Về quy trình xin ý kiến Kế hoạch đối với các cơ sở Hội trực thuộc
43 61/QĐ-HSV 13/10/2023 Quyết định số 61/QĐ-HSV về Ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp Trường giai đoạn 2023 - 2025
44 56/QĐ-HSV 12/10/2023 Công văn số 56/QĐ-HSV Về việc khen thưởng các cá nhân có đóng góp tích cực trong Công tác Hội và phong trào sinh viên Trường năm học 2022 - 2023
45 53/QĐ-HSV 11/10/2023 Quyết định số 53 về việc cấp Chứng nhận cho các cá nhân tham gia Workshop trang bị những kỹ năng cần thiết cho kỳ thi IELTS "Tư duy trong ngôn ngữ đến tư duy trong IELTS".
46 51/QĐ-HSV 06/10/2023 Quyết định số 51 về việc Cấp chứng nhận cho các cá nhân tham gia Chương trình tình nguyện "Cho đi còn mãi" năm 2023.
47 25/HSV 28/09/2023 Công văn số 25/HSV Về việc giới thiệu bổ sung đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lầm thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
48 24/HSV 26/09/2023 Công văn số 24 về việc tình hình tham dự họp triển khai các nội dung công tác đầu năm 2023 -2024 và chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
49 17/BC-HSV 25/09/2023 Báo cáo số 17 về việc Công tác Hội và phong trào Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM - Tháng 9 năm 2023
50 22/HSV 21/09/2023 Công văn số 22/HSV Về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Ban Chấp hành, Ban Thư ký và chức danh Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Văn bản Đoàn mới ban hành

+ Số: 144-TB/ĐTN-VP

Thông báo V/v đề xuất tuyên dương Danh hiệu "Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác" năm 2024

+ Số: 143-TB/ĐTN-VP

Thông báo V/v Tham dự Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2024

+ Số: 142-TB/ĐTN

Thông báo Về kết quả xét tuyên dương các danh hiệu nhân dịp Tháng Thanh niên năm 2024

+ Số: 21-TTT/ĐTN

THƯ TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ GIAO BAN CƠ SỞ ĐOÀN – HỘI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023 - 2024

+ Số: 141-TB/ĐTN-VP

V/v thực hiện công tác khen thưởng Tháng Thanh niên năm 2024

Văn bản Hội SV mới ban hành

+ Số: 15/TB-HSV

TB1524_Về việc chuẩn bị hồ sơ thực hiện báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2023 - 2024

+ Số: 14/TB-HSV

TB1423 - V/v triển khai đăng ký và giới thiệu cá nhân tham gia Hội thi "Thủ lĩnh sinh viên TP. Hồ Chí Minh" năm 2024

+ Số: 13/TB-HSV

TB1324 - V/v triển khai Cuộc thi "Hùng biện tiếng Anh" năm 2024, chủ đề "Speak Up for Sustainability"

+ Số: 12/TB-HSV

TB1224-V/v kết quả khen thưởng chiến sĩ Chiến dịch Xuân tình nguyện Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM lần thứ XIV - Năm 2024

+ Số: 11/TB-HSV

TB1124-V/v Triển khai Cuộc thi "Ý tưởng, dự án tình nguyện" năm 2024

02 banner thangthanhnien
VBDOAN VBHSVN
Liên kết website
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay4,865
  • Tháng hiện tại158,741
  • Tổng lượt truy cập10,083,799
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây