Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 61/QĐ-HSV 13/10/2023 Quyết định số 61/QĐ-HSV về Ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp Trường giai đoạn 2023 - 2025
2 56/QĐ-HSV 12/10/2023 Công văn số 56/QĐ-HSV Về việc khen thưởng các cá nhân có đóng góp tích cực trong Công tác Hội và phong trào sinh viên Trường năm học 2022 - 2023
3 53/QĐ-HSV 11/10/2023 Quyết định số 53 về việc cấp Chứng nhận cho các cá nhân tham gia Workshop trang bị những kỹ năng cần thiết cho kỳ thi IELTS "Tư duy trong ngôn ngữ đến tư duy trong IELTS".
4 51/QĐ-HSV 06/10/2023 Quyết định số 51 về việc Cấp chứng nhận cho các cá nhân tham gia Chương trình tình nguyện "Cho đi còn mãi" năm 2023.
5 49/QĐ-HSV 20/09/2023 Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ban hành Quyết định số 49/QĐ-HSV v/v bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025
6 47/QĐ-HSV 04/09/2023 Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ban hành Quyết định số 47/QĐ-HSV về khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Chương trình tình nguyện Tiếp sức mùa thi năm 2023
7 46/QĐ-HSV 25/08/2023 Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ban hành Quyết định số 46/QĐ-HSV về khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ XIII - năm 2023
8 02/QĐ-HSV 10/01/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG - HCM) nhiệm kỳ VII (2019 - 2023)
9 01/QĐ-HSV 10/01/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v bổ nhiệm Chánh văn phòng Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG - HCM) nhiệm kỳ VII (2019 - 2023)
10 21/BTK 30/09/2021 Quyết định về việc ban hành quy định tiêu chí xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp Trường
11 18/QĐ-HSV 03/05/2021 QUYẾT ĐỊNH V/v bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM) Nhiệm kỳ VII (2019 - 2023)
12 11/QĐ-HSV 31/03/2021 QUYẾT ĐỊNHV/v thành lập Liên Chi hội khoa Toán Kinh tếvà chỉ định Ban Chấp hành lâm thờiNhiệm kỳ 2021 – 2023
13 18/QĐ-HSV 17/09/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định tiêu chí xét chọn Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2019 - 2020
14 196/QĐ-HSV 24/12/2019 Quyết định V/v Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật, Nhiệm kỳ VII (2019 – 2023)
15 194/QĐ-HSV 18/12/2019 Quyết định V/v bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Trường
16 191/QĐ-HSV 04/12/2019 Quyết định V/v khen thưởng các cá nhân có đóng góp tích cực trong Công tác Hội và phong trào Sinh viên nhiệm kỳ VI, 2017 - 2019
17 190/QĐ-HSV 02/12/2019 Quyết định V/v chuẩn y Ban điều hành Câu lạc bộ Tiếng hoa Wan Nhiệm kỳ 2019 - 2020
18 189/QĐ-HSV 02/12/2019 Quyết định V/v chuẩn y Ban Chấp hành Liên Chi Hội Khoa Tài chính Ngân hàng Nhiệm kỳ 2019 - 2023
19 188/QĐ-HSV 02/12/2019 Quyết định V/v chuẩn y Ban điều hành Đội văn nghệ Xung kích - VNB Nhiệm kỳ 2019 - 2020
20 187/QĐ-HSV 02/12/2019 Quyết định V/v chuẩn y Ban điều hành Đội Hỗ trợ Sinh viên nội trú UEL Nhiệm kỳ 2019 - 2020
21 186/QĐ-HSV 02/12/2019 Quyết định V/v chuẩn y Ban điều hành Đội ENS Nhiệm kỳ 2019 - 2020
22 185/QĐ-HSV 02/12/2019 Quyết định V/v chuẩn y Ban điều hành Đội Công tác xã hội Nhiệm kỳ 2019 - 2020
23 184/QĐ-HSV 02/12/2019 Quyết định V/v chuẩn y Ban điều hành Câu lạc bộ Tiếng Anh Nhiệm kỳ 2019 - 2020
24 183/QĐ-HSV 02/12/2019 Quyết định V/v chuẩn y Ban điều hành Câu lạc bộ Thể dục Thể thao Nhiệm kỳ 2019 - 2020
25 182/QĐ-HSV 02/12/2019 Quyết định V/v chuẩn y Ban điều hành Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Nhiệm kỳ 2019 - 2020
26 181/QĐ-HSV 02/12/2019 Quyết định V/v chuẩn y Ban điều hành Câu lạc bộ Nghiên cứu Khoa học Nhiệm kỳ 2019 - 2020
27 180/QĐ-HSV 02/12/2019 Quyết định V/v chuẩn y Ban điều hành Câu lạc bộ Kỹ năng Nhiệm kỳ 2019 - 2020
28 179/QĐ-HSV 02/12/2019 Quyết định V/v chuẩn y Ban điều hành Câu lạc bộ Tiếng Nhật Akina Nhiệm kỳ 2019 - 2020
29 178/QĐ-HSV 02/12/2019 Quyết định V/v chuẩn y Ban điều hành Câu lạc bộ Sách và hành động Nhiệm kỳ 2019 - 2020
30 177/QĐ-HSV 02/12/2019 Quyết định V/v chuẩn y Ban Chấp hành Liên Chi Hội Khoa Luật Nhiệm kỳ 2019 - 2023
31 176/QĐ-HSV 02/12/2019 Quyết định V/v chuẩn y Ban Chấp hành Liên Chi Hội Khoa Quản trị Kinh doanh Nhiệm kỳ 2019 - 2023
32 175/QĐ-HSV 02/12/2019 Quyết định V/v chuẩn y Ban Chấp hành Liên Chi Hội Khoa Luật Kinh tế Nhiệm kỳ 2019 - 2023
33 174/QĐ-HSV 02/12/2019 Quyết định V/v chuẩn y Ban Chấp hành Liên Chi Hội Khoa Kinh tế Nhiệm kỳ 2019 - 2023
34 173/QĐ-HSV 02/12/2019 Quyết định V/v chuẩn y Ban Chấp hành Liên Chi Hội Khoa Kế toán - Kiểm toán Nhiệm kỳ 2019 - 2023
35 172/QĐ-HSV 02/12/2019 Quyết định V/v chuẩn y Ban Chấp hành Liên Chi Hội Khoa Kinh tế Đối ngoại Nhiệm kỳ 2019 - 2023
36 171/QĐ-HSV 02/12/2019 Quyết định V/v chuẩn y Ban Chấp hành Liên Chi Hội Khoa Hệ thống thông tin Nhiệm kỳ 2019 - 2023
37 170/QĐ-HSV 28/11/2019 Quyết định V/v chuẩn y Logo Câu lạc bộ Tiếng Hoa UEL Nhiệm kỳ 2019 - 2020
38 72/QĐ-HSV 01/09/2019 Quyết định V/v thành lập Câu lạc bộ Sách và hành động và chỉ định Ban Điều hành lâm thời nhiệm kỳ 2019 - 2020
Văn bản Đoàn mới ban hành

+ Số: 144-TB/ĐTN-VP

Thông báo V/v đề xuất tuyên dương Danh hiệu "Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác" năm 2024

+ Số: 143-TB/ĐTN-VP

Thông báo V/v Tham dự Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2024

+ Số: 142-TB/ĐTN

Thông báo Về kết quả xét tuyên dương các danh hiệu nhân dịp Tháng Thanh niên năm 2024

+ Số: 21-TTT/ĐTN

THƯ TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ GIAO BAN CƠ SỞ ĐOÀN – HỘI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023 - 2024

+ Số: 141-TB/ĐTN-VP

V/v thực hiện công tác khen thưởng Tháng Thanh niên năm 2024

Văn bản Hội SV mới ban hành

+ Số: 15/TB-HSV

TB1524_Về việc chuẩn bị hồ sơ thực hiện báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2023 - 2024

+ Số: 14/TB-HSV

TB1423 - V/v triển khai đăng ký và giới thiệu cá nhân tham gia Hội thi "Thủ lĩnh sinh viên TP. Hồ Chí Minh" năm 2024

+ Số: 13/TB-HSV

TB1324 - V/v triển khai Cuộc thi "Hùng biện tiếng Anh" năm 2024, chủ đề "Speak Up for Sustainability"

+ Số: 12/TB-HSV

TB1224-V/v kết quả khen thưởng chiến sĩ Chiến dịch Xuân tình nguyện Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM lần thứ XIV - Năm 2024

+ Số: 11/TB-HSV

TB1124-V/v Triển khai Cuộc thi "Ý tưởng, dự án tình nguyện" năm 2024

02 banner thangthanhnien
VBDOAN VBHSVN
Liên kết website
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm1
  • Hôm nay5,007
  • Tháng hiện tại158,883
  • Tổng lượt truy cập10,083,941
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây