Văn bản theo chủ đề: Thông báo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 05/TB-HSV 23/01/2024 Thông báo số 05 về Công tác đánh giá xếp loại khen thưởng chiến sĩ XTN2024
2 04/TB-HSV 20/01/2024 Thông báo số 04 về việc thực hiện Dự trù kinh phí hoạt động đội hình trong Chiến dịch tình nguyện Xuân tình nguyện năm 2024
3 03/TB-HSV 14/01/2024 03/TB-HSV V/v thực hiện công tác thông tin báo cáo và chế độ đưa tin hoạt động tại Chiến dịch Xuân tình nguyện Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM lần thứ XIV - năm 2024
4 02/TB-HSV 09/01/2024 Thông báo số 02/TB-HSV về việc triển khai thực hiện các công tác đầu Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ XIV - Năm 2024
5 01/TB-HSV 05/01/2024 Thông báo số 01/TB-HSV về việc Tham gia Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 - năm 2024, Chương trình khai mạc Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc "Connect Fest 2024"
6 38/TB-HSV 25/12/2023 Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ban hành TB3823 - V/v Kết quả xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trường năm 2023.Đề nghị các Liên Chi hội Khoa tổng hợp hình ảnh của các cá nhân được tuyên dương tại đường dẫn https://link.uel.edu.vn/TonghophinhanhSV5Tnam2023 trước 17g00 ngày 26/12/2023 (Thứ Ba).
7 37/TB-HSV 08/12/2023 Thông báo số 37/TB-HSV về việc huy động sinh viên tham gia Talkshow Crosisng Horizons - Vươn ra thế giới và Chương trình "Âm nhạc dân tộc học đường" năm 2023
8 36/TB-HSV 08/12/2023 Thông báo số 36/TB-HSV thông báo về việc triển khai đăng ký Giải chạy bộ "Giảm phát thải - Bảo vệ tương lai" trong khuôn khổ Festival thanh niên ASEAN - Nhật Bản năm 2023
9 35/TB-HSV 30/11/2023 Thông báo số 35/TB-HSV về việc tổ chức Đại hội Chi hội Khóa 23 nhiệm kỳ 2023 - 2024
10 34/TB-HSV 29/11/2023 Thông báo số 34/TB-HSV V/v triển khai và huy động sinh viên tham gia các cuộc thi thuộc chương trình "An toàn giao thông" năm 2023
11 33/TB-HSV 13/11/2023 Thông báo số 33/TB-HSV V/v Xây dựng Chương trình công tác Hội & phong trào sinh viên và triển khai công tác giới thiệu nhân sự cơ sở Hội tham gia Hội Sinh viên Trường Năm học 2023 - 2024
12 32/TB-HSV 03/11/2023 Thông báo số 32 về việc huy động lực lượng tham gia Ngày hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
13 DL02 30/10/2023 Điều lệ Giải chạy trực tuyến "Race to Run VI"
14 31/TB-HSV 30/10/2023 Thông báo số 31/TB-HSV về Lễ kết nạp Hội viên năm học 2023 - 2024
15 ThelePhenomenal 25/10/2023 Thể lệ Cuộc thi văn nghệ "Phenomenal - Gắn kết vượt trội" ngày 25/10/2023
16 30/TB-HSV 19/10/2023 Thông báo số 30/TB-HSV Về việc hướng dẫn triển khai Công tác Hội viên đầu năm học 2023 - 2024
17 29/TB-HSV 17/10/2023 Thông báo số 29/TB-HSV Về việc giới thiệu cá nhân tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể sinh 5 tốt" cấp Trường, cấp ĐHQG-HCM năm 2023
18 29/TB-HSV 17/10/2023 Thông báo 29 về việc giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trường, cấp ĐHQG-HCM năm 2023
19 01/CTr-BCH 17/10/2023 Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường ban hành Chương trình số 01/Ctr-BCH về Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM năm học 2023 - 2024
20 28/TB-HSV-VP 16/10/2023 Thông báo số 28/TB-HSV-VP Về quy trình xin ý kiến Kế hoạch đối với các cơ sở Hội trực thuộc
21 28/TB-HSV-VP 16/10/2023 Thông báo số 28/TB-HSV-VP Về quy trình xin ý kiến Kế hoạch đối với các cơ sở Hội trực thuộc
22 27/TB-HSV 20/09/2023 Thông báo số 27/TB-HSV V/v thực hiện phân bỏ khen thưởng trong công tác Hội và phong trào sinh viên Trường năm học 2022 - 2023
23 26/TB-HSV 19/09/2023 Thông báo số 26/TB-HSV Về việc Triển khai và huy động sinh viên tham gia Cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên Star Awards năm 2023
24 25/TB-HSV 11/09/2023 Thông báo số 25/TB-HSV V/v Triệu tập tham gia Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện ĐH HSV Thành phố
25 23/TB-HSV 31/08/2023 Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ban hành Thông báo số 23/TB-HSV V/v Hướng dẫn công tác giới thiệu Ban Chấp hành Chi hội lâm thời năm học 2023 - 2024
26 21/TB-HSV 09/08/2023 Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ban hành Thông báo số 21/TB-HSV V/v Xây dựng Bảng ngang Chương trình công tác Hội & phong trào sinh viên năm học 2023 - 2024
27 20/TB-HSV 20/07/2023 THÔNG BÁO Kết quả thi đua công tác Hội và phong trào sinh viên Trường năm học 2022 - 2023
28 05/TB-HSV 12/01/2022 THÔNG BÁO V/v giới thiệu chữ ký chức danh của đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 - 2023
29 04/TB-HSV 12/01/2022 THÔNG BÁO V/v giới thiệu chữ ký chức danh của đồng chí Uỷ viên Ban Thư ký,Chánh Văn phòng và đồng chí Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Trườngnhiệm kỳ 2019 - 2023
30 03/TB-BTK 12/01/2022 THÔNG BÁOV/v phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trườngnhiệm kỳ 2019 – 2023
31 02/TB-HSV 12/01/2022 THÔNG BÁO SỐ 01 V/v hội thu quỹ Chiến dịch Xuân tình nguyện 2022
32 26/TB-HSV 20/11/2021 THÔNG BÁOV/v Thực hiện công tác Tổ chức - Xây dựng tại đơn vị năm học 2021 - 2022
33 19/TB-HSV 14/10/2021 Giới thiệu chữ ký chức danh của đồng chí Phó ban Truyền thông - Kỹ thuật Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 - 2023
34 18/TB-HSV 14/10/2021 Giới thiệu chữ ký chức danh của đồng chí Phó ban Hỗ trợ sinh viên Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 - 2023
35 17/TB-HSV 14/10/2021 Giới thiệu chữ ký chức danh của đồng chí Phó ban Hoạt động phong trào Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 - 2023
36 16/TB-HSV 14/10/2021 Giới thiệu chữ ký chức danh của đồng chí Phó ban Tổ chức - Xây dựng Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 - 2023
37 15/TB-HSV 05/10/2021 Thông báo thực hiện một số nội dung công tác Hội viên đầu năm học 2021 - 2022
38 17/TB-HSV 31/08/2020 Thông báo Kết quả thi đua trong công tác Hội và phong trào sinh viên của các cơ sở Hội trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật Năm học 2019 - 2020
39 17/TB-HSV 22/12/2019 Thông báo V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Chánh văn phòng Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật, nhiệm kỳ 2019 - 2023
40 14/TB-HSV 11/10/2019 Thông báo V/v tổ chức bồi dưỡng công tác nghiệp vụ Tổ chức - Xây dựng và nhân sự chủ chốt Hội Sinh viên các cấp năm học 2019 - 2020
41 13/TB-HSV 05/08/2019 Thông báo V/v Học bổng Chắp cánh ước mơ năm học 2019 - 2020 dành cho Tân sinh viên và Sinh viên năm 2 Trường ĐH Kinh tế - Luật
Văn bản Đoàn mới ban hành

+ Số: 128-TB/ĐTN-TCXD

Thông báo về việc tổ chức học tập các bài Lý luận chính trị cho đoàn viên năm học 2023 - 2024

+ Số: 17-TTT/ĐTN

Thư triệu tập Hội nghị Quán triệt nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên các cấp

+ Số: 18-HD/ĐTN-BTG

Hướng dẫn Tổ chức sinh hoạt Chi Đoàn chủ điểm tháng Thanh niên năm 2024 Chủ đề: “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”

+ Số: 17-HD/ĐTN-BTG

Hướng dẫn Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024

+ Số: 16-TTT/ĐTN

Thư triệu tập tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Trường mở rộng nhiệm kỳ 2022 - 2024

Văn bản Hội SV mới ban hành

+ Số: 01/HD-HSV

Hướng dẫn Công tác tổ chức ĐH, Hội nghị HSVVN các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2025

+ Số: 05/TB-HSV

TB0524 - Vv Công tác đánh giá xếp loại khen thưởng chiến sĩ Xuân tình nguyện 2024

+ Số: 04/TB-HSV

TB0424-V/v thực hiện Dự trù kinh phí hoạt động đội hình trong Chiến dịch tình nguyện Xuân tình nguyện năm 2024

+ Số: 03/TB-HSV

TB0324-V/v thực hiện công tác thông tin báo cáo và chế độ đưa tin hoạt động tại Chiến dịch Xuân tình nguyện Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM lần thứ XIV - năm 2024

+ Số: 02/TB-HSV

TB0224-V/v triển khai thực hiện các công tác đầu Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ XIV - Năm 2024

02 banner thangthanhnien
VBDOAN VBHSVN
Liên kết website
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay55
  • Tháng hiện tại34,137
  • Tổng lượt truy cập9,627,252
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây