Văn bản theo lĩnh vực: Nhiệm kỳ 2023 - 2025

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 01/HD-HSV 28/02/2024 Hướng dẫn Công tác tổ chức ĐH, Hội nghị HSVVN các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2025
2 05/TB-HSV 23/01/2024 TB0524 - Vv Công tác đánh giá xếp loại khen thưởng chiến sĩ Xuân tình nguyện 2024
3 04/TB-HSV 20/01/2024 TB0424-V/v thực hiện Dự trù kinh phí hoạt động đội hình trong Chiến dịch tình nguyện Xuân tình nguyện năm 2024
4 03/TB-HSV 14/01/2024 TB0324-V/v thực hiện công tác thông tin báo cáo và chế độ đưa tin hoạt động tại Chiến dịch Xuân tình nguyện Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM lần thứ XIV - năm 2024
5 01/KH-HSV 02/01/2024 KH0124-Kế hoạch Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ XIV năm 2024 Trường ĐH Kinh tế - Luật
6 02/TB-HSV 09/01/2024 TB0224-V/v triển khai thực hiện các công tác đầu Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ XIV - Năm 2024
7 01/TB-HSV 05/01/2024 TB0124-V/v Tham gia Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 - năm 2024, Chương trình khai mạc Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc "Connect Fest 2024"
8 38/TB-HSV 25/12/2023 TB3823 - V/v Kết quả xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trường năm 2023
9 TMVietthamluanY-Voice1 16/12/2023 TM - Thư mời viết bài tham luận và tham dự Diễn đàn trẻ "Y-Voice" lần 1
10 37/TB-HSV 08/12/2023 TB3723-V/v huy động sinh viên tham gia Talkshow Crosisng Horizons - Vươn ra thế giới và Chương trình "Âm nhạc dân tộc học đường" năm 2023
11 33/HSV 26/10/2023 cv3323-V/v tình hình tham dự hoạt động trải nghiệm và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội
12 13/HSV 10/05/2023 cv1323-Vv đề xuất giải thưởng mô hình, giải pháp tiêu biểu "Bồ câu trắng" trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố năm học 2022 - 2023
13 24/HSV 26/09/2023 CV2423-Vv tình hình tham dự họp triển khai các nội dung công tác đầu năm 2023 -2024 và chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
14 36/TB-HSV 08/12/2023 TB3623-V/v triển khai đăng ký Giải chạy bộ "Giảm phát thải - Bảo vệ tương lai" trong khuôn khổ Festival thanh niên ASEAN - Nhật Bản năm 2023
15 14/KH-HSV 06/12/2023 KH1423 - V/v Tổ chức Chương trình "Âm nhạc dân tộc học đường" năm 2023
16 13/KH-HSV 06/12/2023 KH1323 - V/v Tổ chức Liên hoan Sinh viên 5 tốt Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM năm 2023
17 05/HD-HSV 30/11/2023 HD0523 - V/v tổ chức Đại hội Chi hội Khóa 23, nhiệm kỳ 2023 - 2024
18 12/KH-HSV 30/11/2023 KH1223 - V/v tổ chức Đại hội Chi hội Nhiệm kỳ 2023 - 2024
19 35/TB-HSV 30/11/2023 TB3523 - V/v tổ chức Đại hội Chi hội Khóa 23 nhiệm kỳ 2023 - 2024
20 34/TB-HSV 29/11/2023 TB3423 - V/v triển khai và huy động sinh viên tham gia các cuộc thi thuộc chương trình "An toàn giao thông" năm 2023
21 11/KH-HSV 27/11/2023 KH1123 - V/v Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ Nhật Đỏ" lần thứ XVI - năm 2024
22 33/TB-HSV 13/11/2023 TB3323 - V/v Xây dựng Chương trình công tác Hội & phong trào sinh viên và triển khai công tác giới thiệu nhân sự cơ sở Hội tham gia Hội Sinh viên Trường Năm học 2023 - 2024
23 29/TB-HSV 17/10/2023 tb2923-V/v giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trường, cấp ĐHQG-HCM năm 2023
24 32/TB-HSV 03/11/2023 Thông báo số 32 - Về việc huy động lực lượng tham gia Ngày hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
25 DL02 30/10/2023 Điều lệ Giải chạy trực tuyến "Race to Run VI"
26 31/TB-HSV 30/10/2023 Thông báo số 31/TB-HSV về Lễ kết nạp Hội viên năm học 2023 - 2024
27 18/BC-HSV 24/10/2023 BC1823_Công tác Hội và Phong trào Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM - Tháng 10 năm 2023
28 17/BC-HSV 25/09/2023 BC1723 - Về việc Công tác Hội và phong trào Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM - Tháng 9 năm 2023
29 16/BC-HSV 15/09/2023 BC1623 - Về việc tổng hợp ý kiến của các hoạt động thảo luận, lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu HSVVN TP. HCM lần thứ VII và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc HSVVN lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
30 53/QĐ-HSV 11/10/2023 QĐ5323 - Về việc cấp Chứng nhận cho các cá nhân tham gia Workshop trang bị những kỹ năng cần thiết cho kỳ thi IELTS "Tư duy trong ngôn ngữ đến tư duy trong IELTS"
31 51/QĐ-HSV 06/10/2023 QĐ5123 - Về việc Cấp chứng nhận cho các cá nhân tham gia Chương trình tình nguyện "Cho đi còn mãi" năm 2023
32 ThelePhenomenal 25/10/2023 Thể lệ Cuộc thi văn nghệ "Phenomenal - Gắn kết vượt trội"
33 01/CTr-BCH 17/10/2023 Ctr0123 - Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM năm học 2023 - 2024
34 01-CTr/BTK 17/10/2023 Ctr0123 BKT - Chương trình làm việc của Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM năm học 2023 - 2024
35 30/TB-HSV 19/10/2023 tb3023_Về việc hướng dẫn triển khai Công tác Hội viên đầu năm học 2023 - 2024
36 28/TB-HSV-VP 16/10/2023 tb2823_Về quy trình xin ý kiến Kế hoạch đối với các cơ sở Hội trực thuộc
37 25/HSV 28/09/2023 cv2523_V/v giới thiệu bổ sung đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lầm thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
38 22/HSV 21/09/2023 cv2223 - V/v giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Ban Chấp hành, Ban Thư ký và chức danh Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
39 56/QĐ-HSV 12/10/2023 qd5623 - Về việc khen thưởng các cá nhân có đóng góp tích cực trong Công tác Hội và phong trào sinh viên Trường năm học 2022 - 2023
40 28/HSV 16/10/2023 cv2823 - Về việc cử đại biểu dự khuyết dự thay đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
41 29/TB-HSV 17/10/2023 TB2923 - Về việc giới thiệu cá nhân tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể sinh 5 tốt" cấp Trường, cấp ĐHQG-HCM năm 2023
42 08/KH-HSV 10/09/2023 KH0823 - Tổ chức các hoạt động thảo luận và lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
43 10/KH-HSV 16/10/2023 KH1023 - Tổ chức Ngày truyền thống trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM -"UEL's Day 2023"
44 61/QĐ-HSV 13/10/2023 QĐ61 - Ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp Trường giai đoạn 2023 - 2025
45 28/TB-HSV-VP 16/10/2023 TB2823 - Về quy trình xin ý kiến Kế hoạch đối với các cơ sở Hội trực thuộc
46 27/TB-HSV 20/09/2023 TB2723 - V/v thực hiện phân bỏ khen thưởng trong công tác Hội và phong trào sinh viên Trường năm học 2022 - 2023
47 01/TTT-HSV 20/09/2023 TTT0123 - Thư triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường mở rộng lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2025
48 49/QĐ-HSV 20/09/2023 QĐ4923 - Quyết định v/v bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025
49 47/QĐ-HSV 04/09/2023 QĐ4723 - Quyết định khen thưởng cá nhân Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2023
50 46/QĐ-HSV 25/08/2023 QĐ4623 - Quyết định khen thưởng cá nhân Chiến dịch Xuân tình lần thứ XIII, năm 2023 nguyện
Văn bản Đoàn mới ban hành

+ Số: 128-TB/ĐTN-TCXD

Thông báo về việc tổ chức học tập các bài Lý luận chính trị cho đoàn viên năm học 2023 - 2024

+ Số: 17-TTT/ĐTN

Thư triệu tập Hội nghị Quán triệt nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên các cấp

+ Số: 18-HD/ĐTN-BTG

Hướng dẫn Tổ chức sinh hoạt Chi Đoàn chủ điểm tháng Thanh niên năm 2024 Chủ đề: “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”

+ Số: 17-HD/ĐTN-BTG

Hướng dẫn Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024

+ Số: 16-TTT/ĐTN

Thư triệu tập tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Trường mở rộng nhiệm kỳ 2022 - 2024

Văn bản Hội SV mới ban hành

+ Số: 01/HD-HSV

Hướng dẫn Công tác tổ chức ĐH, Hội nghị HSVVN các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2025

+ Số: 05/TB-HSV

TB0524 - Vv Công tác đánh giá xếp loại khen thưởng chiến sĩ Xuân tình nguyện 2024

+ Số: 04/TB-HSV

TB0424-V/v thực hiện Dự trù kinh phí hoạt động đội hình trong Chiến dịch tình nguyện Xuân tình nguyện năm 2024

+ Số: 03/TB-HSV

TB0324-V/v thực hiện công tác thông tin báo cáo và chế độ đưa tin hoạt động tại Chiến dịch Xuân tình nguyện Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM lần thứ XIV - năm 2024

+ Số: 02/TB-HSV

TB0224-V/v triển khai thực hiện các công tác đầu Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ XIV - Năm 2024

02 banner thangthanhnien
VBDOAN VBHSVN
Liên kết website
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay88
  • Tháng hiện tại34,170
  • Tổng lượt truy cập9,627,285
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây