Văn bản theo cơ quan ban hành: Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 05/TB-HSV 23/01/2024 Thông báo số 05 về Công tác đánh giá xếp loại khen thưởng chiến sĩ XTN2024
2 04/TB-HSV 20/01/2024 Thông báo số 04 về việc thực hiện Dự trù kinh phí hoạt động đội hình trong Chiến dịch tình nguyện Xuân tình nguyện năm 2024
3 03/TB-HSV 14/01/2024 03/TB-HSV V/v thực hiện công tác thông tin báo cáo và chế độ đưa tin hoạt động tại Chiến dịch Xuân tình nguyện Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM lần thứ XIV - năm 2024
4 01/KH-HSV 02/01/2024 KH0123-Kế hoạch Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ XIV năm 2024 Trường ĐH Kinh tế - Luật
5 02/TB-HSV 09/01/2024 Thông báo số 02/TB-HSV về việc triển khai thực hiện các công tác đầu Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ XIV - Năm 2024
6 01/TB-HSV 05/01/2024 Thông báo số 01/TB-HSV về việc Tham gia Lễ ra quân Chiến dịch Xuân tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16 - năm 2024, Chương trình khai mạc Ngày hội học sinh, sinh viên toàn quốc "Connect Fest 2024"
7 38/TB-HSV 25/12/2023 Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ban hành TB3823 - V/v Kết quả xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trường năm 2023.Đề nghị các Liên Chi hội Khoa tổng hợp hình ảnh của các cá nhân được tuyên dương tại đường dẫn https://link.uel.edu.vn/TonghophinhanhSV5Tnam2023 trước 17g00 ngày 26/12/2023 (Thứ Ba).
8 TMVietthamluanY-Voice1 16/12/2023 Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường kính gửi Thư mời viết bài tham luận và tham dự Diễn đàn trẻ "Y-Voice" lần 1 - Chủ đề: “Giải pháp hỗ trợ, phát huy tài năng trẻ, lãnh đạo tương lai tham gia vào xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, cống hiến xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc"
9 37/TB-HSV 08/12/2023 Thông báo số 37/TB-HSV về việc huy động sinh viên tham gia Talkshow Crosisng Horizons - Vươn ra thế giới và Chương trình "Âm nhạc dân tộc học đường" năm 2023
10 33/HSV 26/10/2023 Công văn số 33 về việc tình hình tham dự hoạt động trải nghiệm và góp ý dự thảo văn kiện Đại hội
11 13/HSV 10/05/2023 Công văn số 13 về việc đề xuất giải thưởng mô hình, giải pháp tiêu biểu "Bồ câu trắng" trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố năm học 2022 - 2023
12 24/HSV 26/09/2023 Công văn số 24 về việc tình hình tham dự họp triển khai các nội dung công tác đầu năm 2023 -2024 và chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
13 36/TB-HSV 08/12/2023 Thông báo số 36/TB-HSV thông báo về việc triển khai đăng ký Giải chạy bộ "Giảm phát thải - Bảo vệ tương lai" trong khuôn khổ Festival thanh niên ASEAN - Nhật Bản năm 2023
14 14/KH-HSV 06/12/2023 Kế hoạch số 14 về việc Tổ chức Chương trình "Âm nhạc dân tộc học đường" năm 2023
15 13/KH-HSV 06/12/2023 Kế hoạch số 13 về việc Tổ chức Liên hoan Sinh viên 5 tốt Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM năm 2023
16 05/HD-HSV 30/11/2023 Hướng dẫn số 05/HD-HSV về việc tổ chức Đại hội Chi hội Khóa 23, nhiệm kỳ 2023 - 2024
17 12/KH-HSV 30/11/2023 Kế hoạch số 12/KH-HSV về việc tổ chức Đại hội Chi hội Nhiệm kỳ 2023 - 2024
18 35/TB-HSV 30/11/2023 Thông báo số 35/TB-HSV về việc tổ chức Đại hội Chi hội Khóa 23 nhiệm kỳ 2023 - 2024
19 34/TB-HSV 29/11/2023 Thông báo số 34/TB-HSV V/v triển khai và huy động sinh viên tham gia các cuộc thi thuộc chương trình "An toàn giao thông" năm 2023
20 11/KH-HSV 27/11/2023 Kế hoạch số 11/KH-HSV V/v Tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện "Chủ Nhật Đỏ" lần thứ XVI - năm 2024
21 33/TB-HSV 13/11/2023 Thông báo số 33/TB-HSV V/v Xây dựng Chương trình công tác Hội & phong trào sinh viên và triển khai công tác giới thiệu nhân sự cơ sở Hội tham gia Hội Sinh viên Trường Năm học 2023 - 2024
22 29/TB-HSV 17/10/2023 Thông báo 29 về việc giới thiệu cá nhân, tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trường, cấp ĐHQG-HCM năm 2023
23 DL02 30/10/2023 Điều lệ Giải chạy trực tuyến "Race to Run VI"
24 18/BC-HSV 24/10/2023 Báo cáo số 18/BC-HSV Công tác Hội và Phong trào Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM - Tháng 10 năm 2023
25 17/BC-HSV 25/09/2023 Báo cáo số 17 về việc Công tác Hội và phong trào Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM - Tháng 9 năm 2023
26 16/BC-HSV 15/09/2023 Báo cáo số 16 về việc tổng hợp ý kiến của các hoạt động thảo luận, lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
27 53/QĐ-HSV 11/10/2023 Quyết định số 53 về việc cấp Chứng nhận cho các cá nhân tham gia Workshop trang bị những kỹ năng cần thiết cho kỳ thi IELTS "Tư duy trong ngôn ngữ đến tư duy trong IELTS".
28 51/QĐ-HSV 06/10/2023 Quyết định số 51 về việc Cấp chứng nhận cho các cá nhân tham gia Chương trình tình nguyện "Cho đi còn mãi" năm 2023.
29 ThelePhenomenal 25/10/2023 Thể lệ Cuộc thi văn nghệ "Phenomenal - Gắn kết vượt trội" ngày 25/10/2023
30 01/CTr-BCH 17/10/2023 Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường ban hành Chương trình số 01/Ctr-BCH về Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM năm học 2023 - 2024
31 30/TB-HSV 19/10/2023 Thông báo số 30/TB-HSV Về việc hướng dẫn triển khai Công tác Hội viên đầu năm học 2023 - 2024
32 25/HSV 28/09/2023 Công văn số 25/HSV Về việc giới thiệu bổ sung đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lầm thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
33 22/HSV 21/09/2023 Công văn số 22/HSV Về việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Ban Chấp hành, Ban Thư ký và chức danh Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
34 56/QĐ-HSV 12/10/2023 Công văn số 56/QĐ-HSV Về việc khen thưởng các cá nhân có đóng góp tích cực trong Công tác Hội và phong trào sinh viên Trường năm học 2022 - 2023
35 28/HSV 16/10/2023 Công văn số 28/HSV Về việc cử đại biểu dự khuyết dự thay đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
36 29/TB-HSV 17/10/2023 Thông báo số 29/TB-HSV Về việc giới thiệu cá nhân tập thể đề nghị xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể sinh 5 tốt" cấp Trường, cấp ĐHQG-HCM năm 2023
37 08/KH-HSV 10/09/2023 Kế hoạch số 08/KH-HSV Tổ chức các hoạt động thảo luận và lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
38 10/KH-HSV 16/10/2023 Kế hoạch số 10/KH-HSV Tổ chức Ngày truyền thống trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM - "UEL's Day 2023"
39 61/QĐ-HSV 13/10/2023 Quyết định số 61/QĐ-HSV về Ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và tập thể "Sinh viên 5 tốt" cấp Trường giai đoạn 2023 - 2025
40 27/TB-HSV 20/09/2023 Thông báo số 27/TB-HSV V/v thực hiện phân bỏ khen thưởng trong công tác Hội và phong trào sinh viên Trường năm học 2022 - 2023
41 01/TTT-HSV 20/09/2023 Thư triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường mở rộng lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2025
42 49/QĐ-HSV 20/09/2023 Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ban hành Quyết định số 49/QĐ-HSV v/v bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025
43 47/QĐ-HSV 04/09/2023 Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ban hành Quyết định số 47/QĐ-HSV về khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Chương trình tình nguyện Tiếp sức mùa thi năm 2023
44 46/QĐ-HSV 25/08/2023 Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ban hành Quyết định số 46/QĐ-HSV về khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ XIII - năm 2023
45 26/TB-HSV 19/09/2023 Thông báo số 26/TB-HSV Về việc Triển khai và huy động sinh viên tham gia Cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên Star Awards năm 2023
46 07/KH-HSV 25/08/2023 Hội Sinh viên Trường ban hành Kế hoạch số 07/KH-HSV về Tổ chức tuần lễ Sinh viên và Hội nhập năm học 2023 - 2024
47 25/TB-HSV 11/09/2023 Thông báo số 25/TB-HSV V/v Triệu tập tham gia Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện ĐH HSV Thành phố
48 08/KH-HSV 10/09/2023 Ban Thư ký Hội Sinh viên trường ban hành Kế hoạch số 08/KH-HSV về việc Góp ý văn kiện Đại Hội đại biểu Hội Sinh viên Thành phố lần thứ VII
49 21/TB-HSV 09/08/2023 Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường ban hành Thông báo số 21/TB-HSV V/v Xây dựng Bảng ngang Chương trình công tác Hội & phong trào sinh viên năm học 2023 - 2024
50 20/TB-HSV 20/07/2023 THÔNG BÁO Kết quả thi đua công tác Hội và phong trào sinh viên Trường năm học 2022 - 2023
Văn bản Đoàn mới ban hành

+ Số: 128-TB/ĐTN-TCXD

Thông báo về việc tổ chức học tập các bài Lý luận chính trị cho đoàn viên năm học 2023 - 2024

+ Số: 17-TTT/ĐTN

Thư triệu tập Hội nghị Quán triệt nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên các cấp

+ Số: 18-HD/ĐTN-BTG

Hướng dẫn Tổ chức sinh hoạt Chi Đoàn chủ điểm tháng Thanh niên năm 2024 Chủ đề: “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”

+ Số: 17-HD/ĐTN-BTG

Hướng dẫn Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2024

+ Số: 16-TTT/ĐTN

Thư triệu tập tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Trường mở rộng nhiệm kỳ 2022 - 2024

Văn bản Hội SV mới ban hành

+ Số: 01/HD-HSV

Hướng dẫn Công tác tổ chức ĐH, Hội nghị HSVVN các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2025

+ Số: 05/TB-HSV

TB0524 - Vv Công tác đánh giá xếp loại khen thưởng chiến sĩ Xuân tình nguyện 2024

+ Số: 04/TB-HSV

TB0424-V/v thực hiện Dự trù kinh phí hoạt động đội hình trong Chiến dịch tình nguyện Xuân tình nguyện năm 2024

+ Số: 03/TB-HSV

TB0324-V/v thực hiện công tác thông tin báo cáo và chế độ đưa tin hoạt động tại Chiến dịch Xuân tình nguyện Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM lần thứ XIV - năm 2024

+ Số: 02/TB-HSV

TB0224-V/v triển khai thực hiện các công tác đầu Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ XIV - Năm 2024

02 banner thangthanhnien
VBDOAN VBHSVN
Liên kết website
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập141
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm138
  • Hôm nay1,140
  • Tháng hiện tại35,222
  • Tổng lượt truy cập9,628,337
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây