STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 058-TB/ĐTN 09/05/2022 Thông báo V/v tiếp lửa màu áo xanh
2 023-TTT/ĐTN 09/05/2022 Thư triệu tập V/v Báo cáo chuyên đề và tọa đàm "Tiếp lửa màu áo xanh" 2022
3 054-KH/ĐTN 08/05/2022 Kế hoạch V/v tổ chức tiếp lửa màu áo xanh
4 055-KH/ĐTN 08/05/2022 Kế hoạch V/v kiểm tra cơ sở
5 105-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK Kinh tế dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
6 106-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK KTĐN dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
7 107-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK KTKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
8 108-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK HTTT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
9 109-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK QTKD dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
10 110-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK Luật dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
11 111-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK LKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
12 112-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK TKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
13 101-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định V/v Thành lập CLB và chỉ định BĐH lâm thời CLB Du lịch UEL 2021 - 2022
14 102-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định V/v Chỉ định Bí thư Đoàn khoa Hệ thống thông tin NK 2019 - 2022
15 103-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định V/v Chỉ định Bí thư Đoàn khoa Quản trị kinh doanh NK 2019 - 2022
16 104-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định V/v Chỉ định chức vụ Uỷ viên BTV Đoàn khoa Tài chính - Ngân hàng NK 2019 - 2022
17 100-QĐ/ĐTN 05/05/2022 Quyết định V/v Khen thưởng nhân dịp đại hội
18 232-CV/ĐTN 04/05/2022 Công văn V/v Mượn khu tự học phục vụ hiến máu
19 233-CV/ĐTN 04/05/2022 Công văn V/v Thay đổi thành viên dự thi vòng bán kết 2 Ánh sáng thời đại
20 234-CV/ĐTN 04/05/2022 V/v Thống nhất chọn đơn vị Đại hội điểm và bầu bí thư trực tiếp tại đại hội
21 231-CV/ĐTN 29/04/2022 Công văn V/v Mượn Hội trường A tháng 5/2022
22 052A-KH/ĐTN 28/04/2022 Kế hoạch V/v tổ chức học tập Các bài lý luận chính trị 2022
23 053-KH/ĐTN 28/04/2022 Kế hoạch V/v Tổ chức Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác
24 056-TB/ĐTN 28/04/2022 Thông báo V/v Tổ chức học tập các bài Lý luận chính trị cho Đoàn viên 2021 - 2022
25 057-TB/ĐTN 28/04/2022 Thông báo V/v Kỉ niệm sinh nhật Bác 19/5
26 046-BC/ĐTN 25/04/2022 Báo cáo V/v công tác Đoàn và phong trào thanh niên tháng 4 năm 2022
27 229-CV/ĐTN 22/04/2022 Công văn V/v Thay đổi thành viên dự thi bán kết 01 Hội thi "Ánh sáng thời đại lần thứ X"
28 230-CV/ĐTN 22/04/2022 Công văn V/v Mượn CSVC Ngày hội Ý tưởng khởi nghiệp
29 055-TB/ĐTN 21/04/2022 Thông báo V/v Thực hiện công tác khen thưởng nhân dịp đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp
30 094-QĐ/ĐTN 20/04/2022 Quyết định V/v Khen thưởng tháng thanh niên
31 096-QĐ/ĐTN 20/04/2022 Quyết định V/v Thành lập tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn khoa
32 099-QĐ/ĐTN 20/04/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK TCNH dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
33 099A-QĐ/ĐTN 20/04/2022 Quyết định V/v Khen thưởng cuộc thi viết và bình luận pháp luật "Góc khuất đa chiều" 2022
34 097-QĐ/ĐTN 15/04/2022 Quyết định V/v Phân công nhiệm vụ phó trưởng ban TC-XD
35 098-QĐ/ĐTN 15/04/2022 Quyết định V/v Phân công nhiệm vụ phó trưởng ban Tuyên giáo
36 227-CV/ĐTN 14/04/2022 Công văn V/v mượn CSVC tổ chức Tết Việt - Lào 2022
37 228-CV/ĐTN 14/04/2022 Công văn V/v mượn hội trường A
38 216-CV/ĐTN 08/04/2022 Công văn V/v Knc vì thế hệ trẻ
39 217-CV/ĐTN 08/04/2022 Công văn V/v khen thưởng tháng Thanh niên
40 215-CV/ĐTN 04/04/2022 V/v Hỗ trợ kinh phí tập huấn
41 095-QĐ/ĐTN 31/03/2022 Quyết định V/v Khen thưởng tổng kết tháng Thanh niên
42 044-BC/ĐTN 25/03/2022 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Tháng Thanh niên 2022 Trường ĐH Kinh tế - Luật
43 214-CV/ĐTN 16/03/2022 V/v Hỗ trợ công tác mua nghị quyết và thẻ đoàn
44 043-BC/ĐTN 15/03/2022 V/v Báo cáo dư luận quý I
45 054-TB/ĐTN 14/03/2022 V/v Hội thu công trình thanh niên 2021-2022
46 053-TB/ĐTN 10/03/2022 V/v trả sổ Đoàn
47 022-TTT/ĐTN 07/03/2022 Thư triệu tập V/v du khảo về nguồn
48 051-TB/ĐTN 06/03/2022 V/v Tổ chức tuyên dương các danh hiệu nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
49 052-TB/ĐTN 06/03/2022 V/v TB quy trình đăng ký sử dụng cơ sở vật chất
50 210-CV/ĐTN 01/03/2022 Công văn xin phép vắng HN giao ban công tác Đoàn và phong trào Thanh niên khu vực ĐH - Cao đẳng - Trung cấp học kỳ II
Văn bản Đoàn mới ban hành

+ Số: 112-QĐ/ĐTN

V/v Phân bổ đại biểu ĐK TKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX

+ Số: 111-QĐ/ĐTN

V/v Phân bổ đại biểu ĐK LKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX

+ Số: 110-QĐ/ĐTN

V/v Phân bổ đại biểu ĐK Luật dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX

+ Số: 109-QĐ/ĐTN

V/v Phân bổ đại biểu ĐK QTKD dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX

+ Số: 108-QĐ/ĐTN

V/v Phân bổ đại biểu ĐK HTTT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX

Văn bản Hội SV mới ban hành

+ Số: 02/TB-HSV

THÔNG BÁO SỐ 01 V/v hội thu quỹ Chiến dịch Xuân tình nguyện 2022

+ Số: 01/HD-HSV

HƯỚNG DẪN Quy trình trao đổi thông tin giữa các cấp bộ Hội trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM

+ Số: 03/TB-BTK

THÔNG BÁO V/v phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 – 2023

+ Số: 04/TB-HSV

THÔNG BÁO V/v giới thiệu chữ ký chức danh của đồng chí Uỷ viên Ban Thư ký, Chánh Văn phòng và đồng chí Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 - 2023

+ Số: 05/TB-HSV

THÔNG BÁO V/v giới thiệu chữ ký chức danh của đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 - 2023

02 banner thangthanhnien
VBDOAN VBHSVN
Liên kết website
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập80
  • Hôm nay4,882
  • Tháng hiện tại281,994
  • Tổng lượt truy cập2,778,489
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây