TÌM KIẾM

 Văn bản theo chủ đề: Báo cáo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 01-BC/ĐTN-VP 07/10/2022 BÁO CÁO
2 03-BC/ĐTN-BTG 27/09/2022 Tổng kết đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 7 năm 2022 Chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam - Viết tiếp câu chuyện hòa bình"
3 02-BC/ĐTN-VP 25/09/2022 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên tháng 9 năm 2022
4 48-BC/ĐTN 23/05/2022 Báo cáo Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và rèn luyện đoàn viên năm học 2021 - 2022
5 047-BC/ĐTN 20/05/2022 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật năm 2021 - 2022
6 046-BC/ĐTN 25/04/2022 Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên tháng 4 năm 2022
7 045-BC/ĐTN 02/04/2022 045-BC/ĐTN
8 044-BC/ĐTN 25/03/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Tháng Thanh niên 2022
9 043-BC/ĐTN 15/03/2022 Báo cáo dư luận xã hội quý I năm 2022
10 042-BC/ĐTN 25/02/2022 Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường đại học Kinh tế - Luật Tháng 02 năm 2022
11 041-BC/ĐTN 21/02/2022 Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội tại đơn vị
12 040-BC/ĐTN 16/02/2022 Báo cáo về việc Rà soát số liệu đoàn viên trường ĐH Kinh tế - Luật
13 039-BC/ĐTN 14/02/2022 Báo cáo tình hình chỉ đạo thực hiện tổ chức đại hội Đoàn tại cơ sở
14 038-BC/ĐTN-VP 25/01/2022 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật tháng 01 năm 2022
15 037-BC/ĐTN 07/01/2022 Sơ kết học kỳ I Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022
16 036-BC/ĐTN 27/12/2021 Kết quả thực hiện Điều lệ Đoàn khoá XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
17 035-BC/ĐTN 15/12/2021 Tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên quý VI - Năm 2021
18 018-BC/ĐTN-BTG 09/12/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện tổ chức đợt hoạt động“Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, chào mừng Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố,kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020), 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020), 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2020)
19 034-BC/ĐTN-BTC 05/11/2021 Sơ kết hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại địa bàn dân cư giai đoạn 2019 – 2022
20 033-BC/ĐTN-VP 25/10/2021 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật tháng 10 năm 2021
21 032-BC/ĐTN-VP 25/09/2021 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật tháng 9 năm 2021
22 031-BC/ĐTN 24/09/2021 Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo kế hoạch và hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
23 030-BC/ĐTN 15/09/2021 Tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên Quý III – Năm 2021
24 028-BC/ĐTN 09/06/2021 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
25 026-BC/ĐTN 20/05/2021 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật năm học 2020 - 2021
26 025-BC/ĐTN-TCXD 10/05/2021 Báo cáo kết quả phê duyệt quy hoạch các chức danh Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật, nhiệm kỳ VIII (2019-2022) (Bổ sung lần thứ 2 - thực hiện năm 2021)
27 024-BCN/ĐTN 15/03/2021 Báo cáo tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM Quý I - Năm 2021
28 023-BC/ĐTN 10/03/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện công trình thanh niên trong đợt thi đua cao điểm "90 ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
29 022-BC/ĐTN 20/02/2021 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật tháng 02 năm 2021
30 021-BC/ĐTN 25/01/2021 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường ĐH Kinh tế - Luật tháng 01 năm 2021
31 020-BC/ĐTN 08/01/2021 Báo cáo sơ kết học kỳ I Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021
32 019-BC/ĐTN-BTG 28/12/2020 Báo cáo tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật quý IV - năm 2020
33 017-BC/ĐTN-VP 23/11/2020 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường ĐH Kinh tế - Luật tháng 11 năm 2020
34 016-BC/ĐTN-VP 22/10/2020 Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật tháng 10 năm 2020
35 015-BC/ĐTN-VP 12/10/2020 Báo cáo về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020
36 014-BC/ĐTN-VP 24/09/2020 Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật tháng 09 năm 2020
37 013-BC/ĐTN-VP 20/09/2020 Báo cáo tình hình dư luận xã hội Trường ĐH Kinh tế - Luật Quý III năm 2020
38 012-BC/ĐTN 14/08/2020 Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI
39 011-BC/ĐTN 12/06/2020 Báo cáo dư luận xã hội Quý II
40 010-BC/ĐTN-BTG 04/06/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)
41 009-BC/ĐTN-VP 20/05/2020 Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 05 năm 2020
42 008-BC/ĐTN-BTC 20/04/2020 Kết quả thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở, Chi đoàn “ 3 nắm, 3 biết, 3 làm” Giai đoạn 2019 – 2022
43 007-BC/ĐTN-VP 20/04/2020 Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 04 năm 2020
44 006-BC/ĐTN-VP 24/03/2020 Báo cáo tháng thanh niên
45 005-BC/ĐTN 18/03/2020 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế 1233
46 004-BC/ĐTN 11/03/2020 Báo cáo dư luận xã hội Quý I/2020
47 003-BC/ĐTN-VP 19/02/2020 Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 02 năm 2020
48 002A-BC/ĐTN-BTG 14/02/2020 Báo cáo đợt hoạt động cao điểm 90 năm
49 002-BC/ĐTN 21/01/2020 Báo cáo chăm lo tết Nguyên Đán 2020
50 001-BC/ĐTN-VP 20/01/2020 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật tháng 01 năm 2020
Văn bản Đoàn mới ban hành

+ Số: 156-TB/ĐTN-TCXD

Thông báo V/v Tham gia tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn – Hội Trường Lần thứ 2, năm học 2023 - 2024

+ Số: 155-TB/ĐTN-VP

Thông báo v/v Huy động đoàn viên, thanh niên cổ vũ Vòng Bán kết Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ 11, năm 2024

+ Số: 154-TB/ĐTN-BTG

Thông báo V/v tham gia học tập các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.

+ Số: 153-TB/ĐTN-TCXD

Thông báo V/v Đánh giá, xếp loại rèn luyện đoàn viên học kỳ 2, năm học 2023 - 2024

+ Số: 152-TB/ĐTN-VP

Thông báo v/v Đánh giá cán bộ Đoàn – Hội các cấp năm học 2023 - 2024

Văn bản Hội SV mới ban hành

+ Số: 06/KH-HSV

KH0624_Kiểm tra, đánh giá, xếp loại thi đua các cơ sở Hội trực thuộc Hội Sinh viên Trường và tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Năm học 2023 - 2024

+ Số: 15/TB-HSV

TB1524_Về việc chuẩn bị hồ sơ thực hiện báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2023 - 2024

+ Số: 14/TB-HSV

TB1423 - V/v triển khai đăng ký và giới thiệu cá nhân tham gia Hội thi "Thủ lĩnh sinh viên TP. Hồ Chí Minh" năm 2024

+ Số: 13/TB-HSV

TB1324 - V/v triển khai Cuộc thi "Hùng biện tiếng Anh" năm 2024, chủ đề "Speak Up for Sustainability"

+ Số: 12/TB-HSV

TB1224-V/v kết quả khen thưởng chiến sĩ Chiến dịch Xuân tình nguyện Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM lần thứ XIV - Năm 2024

02 banner thangthanhnien
VBDOAN VBHSVN
Liên kết website
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay151
  • Tháng hiện tại175,639
  • Tổng lượt truy cập10,457,718
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây