Văn bản theo chủ đề: Báo cáo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 023-TTT/ĐTN 09/05/2022 Thư triệu tập V/v Báo cáo chuyên đề và tọa đàm "Tiếp lửa màu áo xanh" 2022
2 046-BC/ĐTN 25/04/2022 Báo cáo V/v công tác Đoàn và phong trào thanh niên tháng 4 năm 2022
3 044-BC/ĐTN 25/03/2022 V/v Báo cáo kết quả thực hiện Tháng Thanh niên 2022 Trường ĐH Kinh tế - Luật
4 043-BC/ĐTN 15/03/2022 V/v Báo cáo dư luận quý I
5 042-BC/ĐTN 25/02/2022 Báo cáo tháng 2
6 041-BC/ĐTN 21/02/2022 Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội tại đơn vị
7 040-BC/ĐTN 16/02/2022 Báo cáo rà soát số liệu đoàn viên
8 039-BC/ĐTN 14/02/2022 Báo cáo tình hình tổ chức đại hội
9 038-BC/ĐTN-VP 25/01/2022 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật tháng 01 năm 2022
10 037-BC/ĐTN 07/01/2022 Sơ kết học kỳ I Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022
11 036-BC/ĐTN 27/12/2021 Kết quả thực hiện Điều lệ Đoàn khoá XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
12 035-BC/ĐTN 15/12/2021 Tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên quý VI - Năm 2021
13 018-BC/ĐTN-BTG 09/12/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện tổ chức đợt hoạt động“Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, chào mừng Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố,kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020), 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020), 75 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2020)
14 034-BC/ĐTN-BTC 05/11/2021 Sơ kết hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn tại địa bàn dân cư giai đoạn 2019 – 2022
15 033-BC/ĐTN-VP 25/10/2021 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật tháng 10 năm 2021
16 032-BC/ĐTN-VP 25/09/2021 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật tháng 9 năm 2021
17 031-BC/ĐTN 24/09/2021 Tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo kế hoạch và hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027
18 030-BC/ĐTN 15/09/2021 Tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên Quý III – Năm 2021
19 028-BC/ĐTN 09/06/2021 Báo cáo sơ kết chỉ thị 05
20 026-BC/ĐTN 20/05/2021 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật năm học 2020 - 2021
21 025-BC/ĐTN-TCXD 10/05/2021 Báo cáo kết quả phê duyệt quy hoạch các chức danh Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật, nhiệm kỳ VIII (2019-2022) (Bổ sung lần thứ 2 - thực hiện năm 2021)
22 024-BCN/ĐTN 15/03/2021 Báo cáo tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM Quý I - Năm 2021
23 023-BC/ĐTN 10/03/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện công trình thanh niên trong đợt thi đua cao điểm "90 ngày tuổi trẻ cả nước thi đua chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
24 022-BC/ĐTN 20/02/2021 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật tháng 02 năm 2021
25 021-BC/ĐTN 25/01/2021 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường ĐH Kinh tế - Luật tháng 01 năm 2021
26 020-BC/ĐTN 08/01/2021 Báo cáo sơ kết học kỳ I Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021
27 019-BC/ĐTN-BTG 28/12/2020 Báo cáo tình hình dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật quý IV - năm 2020
28 017-BC/ĐTN-VP 23/11/2020 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường ĐH Kinh tế - Luật tháng 11 năm 2020
29 016-BC/ĐTN-VP 22/10/2020 Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật tháng 10 năm 2020
30 015-BC/ĐTN-VP 12/10/2020 Báo cáo về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020
31 014-BC/ĐTN-VP 24/09/2020 Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật tháng 09 năm 2020
32 013-BC/ĐTN-VP 20/09/2020 Báo cáo tình hình dư luận xã hội Trường ĐH Kinh tế - Luật Quý III năm 2020
33 012-BC/ĐTN 14/08/2020 Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI
34 011-BC/ĐTN 12/06/2020 Báo cáo dư luận xã hội Quý II
35 010-BC/ĐTN-BTG 04/06/2020 Báo cáo Kết quả thực hiện tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)
36 009-BC/ĐTN-VP 20/05/2020 Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 05 năm 2020
37 008-BC/ĐTN-BTC 20/04/2020 Kết quả thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở, Chi đoàn “ 3 nắm, 3 biết, 3 làm” Giai đoạn 2019 – 2022
38 007-BC/ĐTN-VP 20/04/2020 Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 04 năm 2020
39 006-BC/ĐTN-VP 24/03/2020 Báo cáo tháng thanh niên
40 005-BC/ĐTN 18/03/2020 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế 1233
41 004-BC/ĐTN 11/03/2020 Báo cáo dư luận xã hội Quý I/2020
42 003-BC/ĐTN-VP 19/02/2020 Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 02 năm 2020
43 002A-BC/ĐTN-BTG 14/02/2020 Báo cáo đợt hoạt động cao điểm 90 năm
44 002-BC/ĐTN 21/01/2020 Báo cáo chăm lo tết Nguyên Đán 2020
45 001-BC/ĐTN-VP 20/01/2020 Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật tháng 01 năm 2020
46 001A-BC/ĐTN 20/12/2019 Báo cáo dư luận xã hội Quý IV/2019
Văn bản Đoàn mới ban hành

+ Số: 112-QĐ/ĐTN

V/v Phân bổ đại biểu ĐK TKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX

+ Số: 111-QĐ/ĐTN

V/v Phân bổ đại biểu ĐK LKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX

+ Số: 110-QĐ/ĐTN

V/v Phân bổ đại biểu ĐK Luật dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX

+ Số: 109-QĐ/ĐTN

V/v Phân bổ đại biểu ĐK QTKD dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX

+ Số: 108-QĐ/ĐTN

V/v Phân bổ đại biểu ĐK HTTT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX

Văn bản Hội SV mới ban hành

+ Số: 02/TB-HSV

THÔNG BÁO SỐ 01 V/v hội thu quỹ Chiến dịch Xuân tình nguyện 2022

+ Số: 01/HD-HSV

HƯỚNG DẪN Quy trình trao đổi thông tin giữa các cấp bộ Hội trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM

+ Số: 03/TB-BTK

THÔNG BÁO V/v phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 – 2023

+ Số: 04/TB-HSV

THÔNG BÁO V/v giới thiệu chữ ký chức danh của đồng chí Uỷ viên Ban Thư ký, Chánh Văn phòng và đồng chí Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 - 2023

+ Số: 05/TB-HSV

THÔNG BÁO V/v giới thiệu chữ ký chức danh của đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 - 2023

02 banner thangthanhnien
VBDOAN VBHSVN
Liên kết website
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập170
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm169
  • Hôm nay5,225
  • Tháng hiện tại282,337
  • Tổng lượt truy cập2,778,832
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây