TÌM KIẾM

 Văn bản theo chủ đề: Kế hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 10-KH/ĐTN 06/03/2023 Kế hoạch tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Niềm tin tất thắng” lần thứ 10 - năm 2023
2 06-KH/ĐTN 26/10/2022 Tổ chức Tuần lễ Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
3 58-KH/ĐTN 18/05/2022 Chương trình Hội nghị Mô phỏng ASEAN (UELMAM2021)
4 57-KH/ĐTN 18/05/2022 Tổ chức Diễn đàn Quốc hội trẻ và Tọa đàm Khơi nguồn sáng tạo trẻ và chuyển đổi số trong công tác Đoàn năm 2022
5 056-KH/ĐTN 18/05/2022 Kế hoạch về việc triển khai thực hiện đẩy mạnh xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên TP.HCM năm 2022 và tổng kết thực hiện giai đoạn 2018-2022
6 055-KH/ĐTN 12/05/2022 Kế hoạch về việc kiểm tra, đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ sở Đoàn năm học 2021 - 2022
7 55-KH/ĐTN 11/05/2022 Kế hoạch v/v tổ chức Giải thưởng "Khóa luận xuất sắc" năm 2022
8 054-KH/ĐTN-TCXD 08/05/2022 Kế hoạch Tổ chức Chuỗi chương trình "Tiếp lửa màu áo xanh" 2022
9 53B-KH/ĐTN 06/05/2022 Kế hoạch Cuộc thi "Đảng và Bác Hồ trong trái tim tôi" năm 2022
10 52-KH/ĐTN-TCXD 03/05/2022 Kế hoạch Tổ chức Ngày đoàn viên lần 2 năm 2022
11 053-KH/ĐTN 28/04/2022 Kế hoạch về việc Tổ chức Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác
12 052B-KH/ĐTN 28/04/2022 Kế hoạch về việc Tổ chức học tập Các bài lý luận chính trị 2022
13 52A-KH/ĐTN-TCXD 01/04/2022 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi 2022 Chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo"
14 052-KH/ĐTN 24/02/2022 Kế hoạch về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2024
15 051-KH/ĐTN 22/02/2022 Kế hoạch về việc tổ chức chuỗi chương trình "Gen Z và hoạt động Đoàn"
16 050-KH/ĐTN 21/02/2022 Kế hoạch về việc tổ chức lớp đoàn viên kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kết nạp đoàn viên mới
17 049-KH/ĐTN 21/02/2022 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Tháng Thanh niên và hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo"
18 048-KH/ĐTN 10/02/2022 Kế hoạch Tự hào Trang Sử Việt 2022
19 047-KH/ĐTN 25/10/2021 Kế hoạch về việc Triển khai hội thi Cải cách hành chính và hiến kế
20 046-KH/ĐTN 25/10/2021 Kế hoạch về việc giám sát sinh hoạt chủ điểm tháng 10 năm 2021 Chủ đề: “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 - Nhận thức và hành động”
21 045A-KH/ĐTN-TCXD 15/10/2021 Kế hoạch về việc Tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cán bộ Đoàn các cấp năm học 2021 - 2022
22 45-KH/ĐTN 01/10/2021 Kế hoạch V/v Tổ chức triển khai thực hiện chủ trương 1+1 Mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội năm học 2021 - 2022
23 044-KH/ĐTN 05/09/2021 Kế hoạch Tổ chức chương trình đối thoại thanh niên năm học 2021 - 2022
24 042-KH/ĐTN 12/07/2021 Kế hoạch
25 041-KH/ĐTN 12/07/2021 Kế hoạch Những câu chuyện Thành phố
26 040-KH/ĐTN-BTG 31/05/2021 Kế hoạch về việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
27 039-KH/ĐTN-BTG 05/05/2021 Kế hoạch về việc Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh "Sáng mãi tên người"
28 038-KH/ĐTN 29/04/2021 Kế hoạch về việc Tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUKTL ngày 26/11/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy, Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và quản lý đảng viên giai đoạn 2020 - 2025
29 037-KH/ĐTN-HTNCKH 29/04/2021 Kế hoạch về việc Tổ chức cuộc thi đóng góp ý tưởng sáng tạo chủ đề chuyển đổi số trong công tác Đoàn.
30 036-KH/ĐTN 28/04/2021 Kế hoạch về việc kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ sở Đoàn Năm học 2020 - 2021
31 035-KH/ĐTN 26/04/2021 Kế hoạch về việc đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện các giá trị hình mẫu thanh niên Kinh tế - Luật và xây dựng phong cách cán bộ Đoàn - Hội Năm 2021
32 034-KH/ĐTN 25/04/2021 Kế hoạch Tổ chức sơ kết việc thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Lễ tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác năm 2021
33 033-KH/ĐTN-BTG 14/04/2021 Kế hoạch Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hôi khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
34 032-KH/ĐTN-TCXD 10/04/2021 Kế hoạch Tập huấn nâng cao nghiệp vụ Bí thư chi đoàn Năm học 2020 - 2021
35 031-KH/ĐTN-TCXD 31/03/2021 Kế hoạch Tổ chức học tập các bài lý luận chính trị cho Đoàn viên năm học 2020 – 2021
36 030-KH/ĐTN-TCXD 16/03/2021 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi 2021 Chủ đề: "Tự hào tiến bước"
37 029-KH/ĐTN-TCXD 16/03/2021 Kế hoạch Tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt lần 1 Năm học 2020 - 2021
38 028-KH/ĐTN-BTG 12/03/2021 Kế hoạch Tập huấn công tác tổ chức Sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm Tháng 3 năm 2021
39 027-KH/ĐTN-BTG 10/03/2021 Kế hoạch Tổ chức hoạt động về nguồn tìm hiểu lịch sử Khu di tích căn cứ địa Thành Đoàn Tam giác sắt - Bình Dương
40 026-KH/ĐTN 09/03/2021 Kế hoạch Về việc Giám sát sinh hoạt chủ điểm tháng 3 năm 2021 Chủ đề: "Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh"
41 025-KH/ĐTN 01/03/2021 Kế hoạch Tổ chức lớp đoàn viên kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn và kết nạp đoàn viên mới
42 024-KH/ĐTN 25/02/2021 Kế hoạch Tổ chức thực hiện tháng thanh niên và hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) Chủ đề "Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
43 023-KH/ĐTN 25/02/2021 Kế hoạch Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế - Luật tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường năm 2021
44 022-KH/ĐTN 01/01/2021 Kế hoạch Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn
45 021-KH/ĐTN 01/12/2020 Kế hoạch Tổ chức hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh "Niềm tin tất thắng" 2020
46 019-KH/ĐTN 12/11/2020 019-KH/ĐTN
47 019-KH/ĐTN 12/11/2020 Kế hoạch Giám sát sinh hoạt chủ điểm đợt 02 năm 2020, chủ đề: "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng:
48 018-KH/ĐTN 02/11/2020 018-KH/ĐTN
49 018-KH/ĐTN 02/11/2020 Kế hoạch giám sát công tác tổ chức Đại hội chi đoàn năm học 2020 - 2021
50 017-KH/ĐTN-BTG 10/09/2020 Kế hoạch Tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, chào mừng Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố, kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, 75 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCNVN
Văn bản Đoàn mới ban hành

+ Số: 54-TB/ĐTN-TCXD

Thông báo V/v tham gia Ngày đoàn viên năm 2023 và hoạt động chào mừng 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023)

+ Số: 53–TB/ĐTN-BHT

Thông báo Về một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý các Câu lạc bộ học thuật trực thuộc Đoàn Trường và Đoàn khoa

+ Số: 52-TB/ĐTN-VP

Thông báo V/v tham gia Hội thao Cán bộ Đoàn - Hội Trường năm học 2022 - 2023

+ Số: 51-TB/ĐTN-VP

Thông báo V/v Triển khai Cuộc thi ảnh “UEL through the Lens”

+ Số: 84-QĐ/ĐTN

Quyết định ban hành Quy chế Đoàn viên tiêu biểu

Văn bản Hội SV mới ban hành

+ Số: 02/TB-HSV

THÔNG BÁO SỐ 01 V/v hội thu quỹ Chiến dịch Xuân tình nguyện 2022

+ Số: 01/HD-HSV

HƯỚNG DẪN Quy trình trao đổi thông tin giữa các cấp bộ Hội trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM

+ Số: 03/TB-BTK

THÔNG BÁO V/v phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 – 2023

+ Số: 04/TB-HSV

THÔNG BÁO V/v giới thiệu chữ ký chức danh của đồng chí Uỷ viên Ban Thư ký, Chánh Văn phòng và đồng chí Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 - 2023

+ Số: 05/TB-HSV

THÔNG BÁO V/v giới thiệu chữ ký chức danh của đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 - 2023

02 banner thangthanhnien
VBDOAN VBHSVN
Liên kết website
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay9,284
  • Tháng hiện tại240,414
  • Tổng lượt truy cập5,952,485
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây