Văn bản theo chủ đề: Kế hoạch

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 055-KH/ĐTN 08/05/2022 Kế hoạch V/v kiểm tra cơ sở
2 054-KH/ĐTN 08/05/2022 Kế hoạch V/v tổ chức tiếp lửa màu áo xanh
3 053-KH/ĐTN 28/04/2022 Kế hoạch V/v Tổ chức Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác
4 052A-KH/ĐTN 28/04/2022 Kế hoạch V/v tổ chức học tập Các bài lý luận chính trị 2022
5 227-CV/ĐTN 14/04/2022 Công văn V/v mượn CSVC tổ chức Tết Việt - Lào 2022
6 052-KH/ĐTN 24/02/2022 Kế hoạch V/v tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2024
7 051-KH/ĐTN 22/02/2022 Kế hoạch tổ chức chuỗi chương trình "Gen Z và hoạt động Đoàn"
8 050-KH/ĐTN 21/02/2022 Kế hoạch tổ chức lớp đoàn viên kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kết nạp đoàn viên mới
9 049-KH/ĐTN 21/02/2022 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Tháng Thanh niên và hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo"
10 048-KH/ĐTN 10/11/2021 Kế hoạch Khóa luận xuất sắc
11 047-KH/ĐTN 25/10/2021 V/v Triển khai hội thi Cải cách hành chính và hiến kế
12 046-KH/ĐTN 25/10/2021 Kế hoạch v/v giám sát sinh hoạt chủ điểm tháng 10 năm 2021
Chủ đề: “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với công tác
phòng, chống đại dịch COVID-19 - Nhận thức và hành động”
13 045-KH/ĐTN-TCXD 15/10/2021 Tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cán bộ Đoàn các cấp năm học 2021 - 2022
14 044-KH/ĐTN 20/09/2021 Kế hoạch
15 043-KH/ĐTN 12/07/2021 Kế hoạch
16 042-KH/ĐTN 12/07/2021 Kế hoạch
17 041-KH/ĐTN 12/07/2021 Kế hoạch Những câu chuyện Thành phố
18 40-KH/ĐTN-BTG 31/05/2021 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
19 039-KH/ĐTN-BTG 05/05/2021 Kế hoạch V/v Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh "Sáng mãi tên người"
20 038-KH/ĐTN 29/04/2021 Kế hoạch V/v Tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUKTL ngày 26/11/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy, Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và quản lý đảng viên giai đoạn 2020 - 2025
21 037-KH/ĐTN-HTNCKH 29/04/2021 Kế hoạch V/v Tổ chức cuộc thi đóng góp ý tưởng sáng tạo chủ đề chuyển đổi số trong công tác Đoàn.
22 036-KH/ĐTN 28/04/2021 Kế hoạch V/v kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ sở Đoàn Năm học 2020 - 2021
23 035-KH/ĐTN 26/04/2021 Kế hoạch V/v đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện các giá trị hình mẫu thanh niên Kinh tế - Luật và xây dựng phong cách cán bộ Đoàn - Hội Năm 2021
24 034-KH/ĐTN 25/04/2021 Kế hoạch V/v Tổ chức sơ kết việc thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Lễ tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác năm 2021
25 033-KH/ĐTN-BTG 14/04/2021 Kế hoạch Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hôi khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
26 032-KH/ĐTN-TCXD 10/04/2021 Kế hoạch Tập huấn nâng cao nghiệp vụ Bí thư chi đoàn Năm học 2020 - 2021
27 031-KH/ĐTN-TCXD 31/03/2021 Kế hoạch V/v Tổ chức học tập các bài lý luận chính trị cho Đoàn viên năm học 2020 – 2021
28 030-KH/ĐTN-TCXD 16/03/2021 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi 2021 Chủ đề: "Tự hào tiến bước"
29 029-KH/ĐTN-TCXD 16/03/2021 Kế hoạch Tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt lần 1 Năm học 2020 - 2021
30 028-KH/ĐTN-BTG 12/03/2021 Kế hoạch Tập huấn công tác tổ chức Sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm Tháng 3 năm 2021
31 027-KH/ĐTN-BTG 10/03/2021 Kế hoạch Tổ chức hoạt động về nguồn tìm hiểu lịch sử Khu di tích căn cứ địa Thành Đoàn Tam giác sắt - Bình Dương
32 026-KH/ĐTN 09/03/2021 Kế hoạch Về việc Giám sát sinh hoạt chủ điểm tháng 3 năm 2021 Chủ đề: "Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh"
33 025-KH/ĐTN 01/03/2021 Kế hoạch Tổ chức lớp đoàn viên kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn và kết nạp đoàn viên mới
34 024-KH/ĐTN 25/02/2021 Kế hoạch Tổ chức thực hiện tháng thanh niên và hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) Chủ đề "Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
35 023-KH/ĐTN 25/02/2021 Kế hoạch Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế - Luật tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường năm 2021
36 022-KH/ĐTN 01/01/2021 Kế hoạch Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn
37 021-KH/ĐTN 01/12/2020 Kế hoạch Tổ chức hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh "Niềm tin tất thắng" 2020
38 019-KH/ĐTN 12/11/2020 Kế hoạch Giám sát sinh hoạt chủ điểm đợt 02 năm 2020, chủ đề: "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng:
39 18-KH/ĐTN 02/11/2020 Kế hoạch giám sát công tác tổ chức Đại hội chi đoàn năm học 2020 - 2021
40 017-KH/ĐTN-BTG 10/09/2020 Kế hoạch Tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, chào mừng Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố, kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, 75 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCNVN
41 016-KH/ĐTN 13/07/2020 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "WAPA challenging 2020"
42 015-KH/ĐTN 10/06/2020 Kế hoạch Về việc kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ sở Đoàn Trường ĐH Kinh tế - luật năm học 2019 - 2020
43 001-KHLT/ĐTN-HSV 06/06/2020 Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh Lần XIX - Năm 2020
44 014-KH/ĐTN 03/06/2020 Kế hoạch Tổ chức chuỗi tọa đàm "Hành trình chinh phục Khóa luận" và giải thưởng "Khóa luận xuất sắc" năm 2020
45 013A- KH/ĐTN 03/06/2020 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi ảnh mùa quân sự “FIND YOUR HALF”
46 013-KH/ĐTN 02/06/2020 Kế hoạch Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị đợt 2 năm 2020 và tập huấn cán bộ Đoàn - Hội các cấp
47 011-KH/ĐTN 29/05/2020 Kế hoạch Tổ chức Lễ tuyên dương Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời bác, Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020
48 010-KH/ĐTN-TCXD 22/05/2020 Kế hoạch V/v Tổ chức học tập các bài lý luận chính trị cho đoàn viên năm học 2019 – 2020
49 008C - KH/ĐTN 14/05/2020 Kế hoạch Tổ chức chương trình “Chủ nhật xanh” lần 2 năm 2020
50 008B-KH/ĐTN 13/05/2020 Kế hoạch Tổ chức “Ngày thứ bảy Tình nguyện" lần 1 năm 2020
Văn bản Đoàn mới ban hành

+ Số: 112-QĐ/ĐTN

V/v Phân bổ đại biểu ĐK TKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX

+ Số: 111-QĐ/ĐTN

V/v Phân bổ đại biểu ĐK LKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX

+ Số: 110-QĐ/ĐTN

V/v Phân bổ đại biểu ĐK Luật dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX

+ Số: 109-QĐ/ĐTN

V/v Phân bổ đại biểu ĐK QTKD dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX

+ Số: 108-QĐ/ĐTN

V/v Phân bổ đại biểu ĐK HTTT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX

Văn bản Hội SV mới ban hành

+ Số: 02/TB-HSV

THÔNG BÁO SỐ 01 V/v hội thu quỹ Chiến dịch Xuân tình nguyện 2022

+ Số: 01/HD-HSV

HƯỚNG DẪN Quy trình trao đổi thông tin giữa các cấp bộ Hội trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM

+ Số: 03/TB-BTK

THÔNG BÁO V/v phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 – 2023

+ Số: 04/TB-HSV

THÔNG BÁO V/v giới thiệu chữ ký chức danh của đồng chí Uỷ viên Ban Thư ký, Chánh Văn phòng và đồng chí Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 - 2023

+ Số: 05/TB-HSV

THÔNG BÁO V/v giới thiệu chữ ký chức danh của đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 - 2023

02 banner thangthanhnien
VBDOAN VBHSVN
Liên kết website
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập101
  • Hôm nay5,919
  • Tháng hiện tại283,031
  • Tổng lượt truy cập2,779,526
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây