TÌM KIẾM

 Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 84-QĐ/ĐTN 01/03/2023 Quyết định ban hành Quy chế Đoàn viên tiêu biểu
2 83-QĐ/ĐTN 01/03/2023 Quyết định ban hành Quy chế Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu
3 82-QĐ/ĐTN 01/03/2023 Quyết định ban hành Quy chế Giảng viên trẻ tiêu biểu
4 81-QĐ/ĐTN 01/03/2023 Quyết định ban hành Quy chế Viên chức trẻ tiêu biểu
5 113-QĐ/ĐTN 23/05/2022 Quyết định V/v Công nhận Đoàn cơ sở, Chi đoàn "3 nắm, 3 biết, 3 làm" năm học 2021 - 2022
6 112-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK TKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
7 111-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK LKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
8 110-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK Luật dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
9 109-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK QTKD dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
10 108-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK HTTT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
11 107-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK KTKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
12 106-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK KTĐN dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
13 105-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK Kinh tế dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
14 104-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định V/v Chỉ định chức vụ Uỷ viên BTV Đoàn khoa Tài chính - Ngân hàng NK 2019 - 2022
15 104-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định về việc chỉ định chức vụ Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn khoa Tài chính - Ngân hàng nhiệm kỳ 2019 - 2022
16 103-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định V/v Chỉ định Bí thư Đoàn khoa Quản trị kinh doanh NK 2019 - 2022
17 103-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định về việc chỉ định Bí thư đoàn khoa Quản trị kinh doanh Nhiệm kỳ 2019 - 2022
18 102-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định V/v Chỉ định Bí thư Đoàn khoa Hệ thống thông tin NK 2019 - 2022
19 102-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định về việc chỉ định Bí thư Đoàn khoa Hệ thống thông tin Nhiệm kỳ 2019 - 2022
20 101-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định V/v Thành lập CLB và chỉ định BĐH lâm thời CLB Du lịch UEL 2021 - 2022
21 101-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định thành lập Câu lạc bộ và chỉ định Ban Điều hành lâm thời Câu lạc bộ Du lịch trẻ UEL, nhiệm kỳ 2021 - 2022
22 100-QĐ/ĐTN 05/05/2022 Quyết định V/v Khen thưởng nhân dịp đại hội
23 099A-QĐ/ĐTN 20/04/2022 Quyết định V/v Khen thưởng cuộc thi viết và bình luận pháp luật "Góc khuất đa chiều" 2022
24 099-QĐ/ĐTN 20/04/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK TCNH dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
25 099-QĐ/ĐTN 20/04/2022 Quyết đinh về việc phân bổ đại biểu Khoa Tài chính - Ngân hàng dự Đại hội Đại biểu đoàn THCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2024
26 096-QĐ/ĐTN 20/04/2022 Quyết định V/v Thành lập tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn khoa
27 094-QĐ/ĐTN 20/04/2022 Quyết định V/v Khen thưởng tháng thanh niên
28 098-QĐ/ĐTN 15/04/2022 Quyết định V/v Phân công nhiệm vụ phó trưởng ban Tuyên giáo
29 098-QĐ/ĐTN 15/04/2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo trực thuộc Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật Nhiệm kỳ 2021 - 2022
30 097-QĐ/ĐTN 15/04/2022 Quyết định V/v Phân công nhiệm vụ phó trưởng ban TC-XD
31 097-QĐ/ĐTN 15/04/2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Phó trưởng ban Tổ chức - xây dựng trực thuộc Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật Nhiệm kỳ 2021 - 2022
32 095-QĐ/ĐTN 31/03/2022 Quyết định V/v Khen thưởng tổng kết tháng Thanh niên
33 093-QĐ/ĐTN 11/02/2022 Quyết định V/v Chỉ định nhân sự tham gia câu lạc bộ Truyền thông
34 092-QĐ/ĐTN 11/02/2022 Quyết định V/v Chỉ định nhân sự tham gia Ban Điều Hành câu lạc bộ lý luận trẻ
35 091-QĐ/ĐTN 29/12/2021 Quyết định v/v Khen thưởng ERP Simulation
36 090-QĐ/ĐTN 29/12/2021 Quyết định v/v khen thưởng WAPA
37 089-QĐ/ĐTN 22/12/2021 Quyết định v/v khen thưởng Hội nghị tổng kết
38 088-QĐ/ĐTN 22/12/2021 Quyết định v/v công nhận UVBCH, BT, PBT chi đoàn Khối quản lý nhiệm kỳ 2019 - 2022
39 087-QĐ/ĐTN 01/10/2021 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật
40 087-QĐ/ĐTN 01/10/2021 Quyết định v/v ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật
41 087-QĐ/ĐTN 01/10/2021 V/v ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật
42 086-QĐ/ĐTN 01/10/2021 Quyết định v/v khen thưởng XAudit 2021
43 086-QĐ/ĐTN 01/10/2021 Quyết định v/v Khen thưởng XAudit 2021
44 085-QĐ/ĐTN 05/06/2021 085-QĐ/ĐTN
45 084-QĐ/ĐTN 05/06/2021 084-QĐ/ĐTN
46 083-QĐ/ĐTN 05/06/2021 Quyết định v/v Thanh niên làm theo lời Bác
47 082-QĐ/ĐTN 03/06/2021 082-QĐ/ĐTN
48 079-QĐ/ĐTN 28/05/2021 V/v Công nhận Đoàn cơ sở, chi đoàn 3 nắm - 3 biết - 3 làm năm học 2020 - 2021
49 081-QĐ/ĐTN 19/05/2021 Quyết định khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
50 080-QĐ/ĐTN 19/05/2021 Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu "Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác" năm 2021
Văn bản Đoàn mới ban hành

+ Số: 94-TB/ĐTN-BTT

Thông báo V/v sử dụng những hình ảnh thể hiện phong tục truyền thống trong ngày Tết Trung thu của dân tộc Việt

+ Số: 93-TB/ĐTN-VP

Thông báo V/v huy động đoàn viên, thanh niên tham dự Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023

+ Số: 92-TB/ĐTN-VP

Thông báo V/v phân bổ khen thưởng năm học 2022-2023

+ Số: 12-HD/ĐTN-BTG

Hướng dẫn về việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9 và tháng 10 năm 2023.

+ Số: 91-TB/ĐTN-BTG

Thông báo V/v Triển khai và vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Văn bản Hội SV mới ban hành

+ Số: 49/QĐ-HSV

QĐ4923 - Quyết định v/v bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025

+ Số: 01/TTT-HSV

TTT0123 - Thư triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường mở rộng lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2025

+ Số: 27/TB-HSV

TB2723 - V/v thực hiện phân bỏ khen thưởng trong công tác Hội và phong trào sinh viên Trường năm học 2022 - 2023

+ Số: 26/TB-HSV

TB2623-V/v Triển khai và huy động sinh viên tham gia Cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên Star Awards năm 2023

+ Số: 25/TB-HSV

TB2523-Vv Triệu tập tham gia Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên VN lần thứ XI

02 banner thangthanhnien
VBDOAN VBHSVN
Liên kết website
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay6,608
  • Tháng hiện tại313,434
  • Tổng lượt truy cập8,094,936
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây