TÌM KIẾM

 Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 84-QĐ/ĐTN 01/03/2023 Quyết định ban hành Quy chế Đoàn viên tiêu biểu
2 83-QĐ/ĐTN 01/03/2023 Quyết định ban hành Quy chế Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu
3 82-QĐ/ĐTN 01/03/2023 Quyết định ban hành Quy chế Giảng viên trẻ tiêu biểu
4 81-QĐ/ĐTN 01/03/2023 Quyết định ban hành Quy chế Viên chức trẻ tiêu biểu
5 113-QĐ/ĐTN 23/05/2022 Quyết định V/v Công nhận Đoàn cơ sở, Chi đoàn "3 nắm, 3 biết, 3 làm" năm học 2021 - 2022
6 112-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK TKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
7 111-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK LKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
8 110-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK Luật dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
9 109-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK QTKD dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
10 108-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK HTTT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
11 107-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK KTKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
12 106-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK KTĐN dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
13 105-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK Kinh tế dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
14 104-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định V/v Chỉ định chức vụ Uỷ viên BTV Đoàn khoa Tài chính - Ngân hàng NK 2019 - 2022
15 104-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định về việc chỉ định chức vụ Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn khoa Tài chính - Ngân hàng nhiệm kỳ 2019 - 2022
16 103-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định V/v Chỉ định Bí thư Đoàn khoa Quản trị kinh doanh NK 2019 - 2022
17 103-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định về việc chỉ định Bí thư đoàn khoa Quản trị kinh doanh Nhiệm kỳ 2019 - 2022
18 102-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định V/v Chỉ định Bí thư Đoàn khoa Hệ thống thông tin NK 2019 - 2022
19 102-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định về việc chỉ định Bí thư Đoàn khoa Hệ thống thông tin Nhiệm kỳ 2019 - 2022
20 101-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định V/v Thành lập CLB và chỉ định BĐH lâm thời CLB Du lịch UEL 2021 - 2022
21 101-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định thành lập Câu lạc bộ và chỉ định Ban Điều hành lâm thời Câu lạc bộ Du lịch trẻ UEL, nhiệm kỳ 2021 - 2022
22 100-QĐ/ĐTN 05/05/2022 Quyết định V/v Khen thưởng nhân dịp đại hội
23 099A-QĐ/ĐTN 20/04/2022 Quyết định V/v Khen thưởng cuộc thi viết và bình luận pháp luật "Góc khuất đa chiều" 2022
24 099-QĐ/ĐTN 20/04/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK TCNH dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
25 099-QĐ/ĐTN 20/04/2022 Quyết đinh về việc phân bổ đại biểu Khoa Tài chính - Ngân hàng dự Đại hội Đại biểu đoàn THCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2024
26 096-QĐ/ĐTN 20/04/2022 Quyết định V/v Thành lập tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn khoa
27 094-QĐ/ĐTN 20/04/2022 Quyết định V/v Khen thưởng tháng thanh niên
28 098-QĐ/ĐTN 15/04/2022 Quyết định V/v Phân công nhiệm vụ phó trưởng ban Tuyên giáo
29 098-QĐ/ĐTN 15/04/2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo trực thuộc Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật Nhiệm kỳ 2021 - 2022
30 097-QĐ/ĐTN 15/04/2022 Quyết định V/v Phân công nhiệm vụ phó trưởng ban TC-XD
31 097-QĐ/ĐTN 15/04/2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Phó trưởng ban Tổ chức - xây dựng trực thuộc Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật Nhiệm kỳ 2021 - 2022
32 095-QĐ/ĐTN 31/03/2022 Quyết định V/v Khen thưởng tổng kết tháng Thanh niên
33 093-QĐ/ĐTN 11/02/2022 Quyết định V/v Chỉ định nhân sự tham gia câu lạc bộ Truyền thông
34 092-QĐ/ĐTN 11/02/2022 Quyết định V/v Chỉ định nhân sự tham gia Ban Điều Hành câu lạc bộ lý luận trẻ
35 091-QĐ/ĐTN 29/12/2021 Quyết định v/v Khen thưởng ERP Simulation
36 090-QĐ/ĐTN 29/12/2021 Quyết định v/v khen thưởng WAPA
37 089-QĐ/ĐTN 22/12/2021 Quyết định v/v khen thưởng Hội nghị tổng kết
38 088-QĐ/ĐTN 22/12/2021 Quyết định v/v công nhận UVBCH, BT, PBT chi đoàn Khối quản lý nhiệm kỳ 2019 - 2022
39 087-QĐ/ĐTN 01/10/2021 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật
40 087-QĐ/ĐTN 01/10/2021 Quyết định v/v ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật
41 087-QĐ/ĐTN 01/10/2021 V/v ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật
42 086-QĐ/ĐTN 01/10/2021 Quyết định v/v khen thưởng XAudit 2021
43 086-QĐ/ĐTN 01/10/2021 Quyết định v/v Khen thưởng XAudit 2021
44 085-QĐ/ĐTN 05/06/2021 085-QĐ/ĐTN
45 084-QĐ/ĐTN 05/06/2021 084-QĐ/ĐTN
46 083-QĐ/ĐTN 05/06/2021 Quyết định v/v Thanh niên làm theo lời Bác
47 082-QĐ/ĐTN 03/06/2021 082-QĐ/ĐTN
48 079-QĐ/ĐTN 28/05/2021 V/v Công nhận Đoàn cơ sở, chi đoàn 3 nắm - 3 biết - 3 làm năm học 2020 - 2021
49 081-QĐ/ĐTN 19/05/2021 Quyết định khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
50 080-QĐ/ĐTN 19/05/2021 Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu "Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác" năm 2021
Văn bản Đoàn mới ban hành

+ Số: 144-TB/ĐTN-VP

Thông báo V/v đề xuất tuyên dương Danh hiệu "Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác" năm 2024

+ Số: 143-TB/ĐTN-VP

Thông báo V/v Tham dự Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2024

+ Số: 142-TB/ĐTN

Thông báo Về kết quả xét tuyên dương các danh hiệu nhân dịp Tháng Thanh niên năm 2024

+ Số: 21-TTT/ĐTN

THƯ TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ GIAO BAN CƠ SỞ ĐOÀN – HỘI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023 - 2024

+ Số: 141-TB/ĐTN-VP

V/v thực hiện công tác khen thưởng Tháng Thanh niên năm 2024

Văn bản Hội SV mới ban hành

+ Số: 15/TB-HSV

TB1524_Về việc chuẩn bị hồ sơ thực hiện báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2023 - 2024

+ Số: 14/TB-HSV

TB1423 - V/v triển khai đăng ký và giới thiệu cá nhân tham gia Hội thi "Thủ lĩnh sinh viên TP. Hồ Chí Minh" năm 2024

+ Số: 13/TB-HSV

TB1324 - V/v triển khai Cuộc thi "Hùng biện tiếng Anh" năm 2024, chủ đề "Speak Up for Sustainability"

+ Số: 12/TB-HSV

TB1224-V/v kết quả khen thưởng chiến sĩ Chiến dịch Xuân tình nguyện Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM lần thứ XIV - Năm 2024

+ Số: 11/TB-HSV

TB1124-V/v Triển khai Cuộc thi "Ý tưởng, dự án tình nguyện" năm 2024

02 banner thangthanhnien
VBDOAN VBHSVN
Liên kết website
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay4,818
  • Tháng hiện tại158,694
  • Tổng lượt truy cập10,083,752
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây