TÌM KIẾM

 Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 113-QĐ/ĐTN 23/05/2022 Quyết định V/v Công nhận Đoàn cơ sở, Chi đoàn "3 nắm, 3 biết, 3 làm" năm học 2021 - 2022
2 112-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK TKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
3 111-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK LKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
4 110-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK Luật dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
5 109-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK QTKD dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
6 108-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK HTTT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
7 107-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK KTKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
8 106-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK KTĐN dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
9 105-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK Kinh tế dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
10 104-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định V/v Chỉ định chức vụ Uỷ viên BTV Đoàn khoa Tài chính - Ngân hàng NK 2019 - 2022
11 104-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định về việc chỉ định chức vụ Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn khoa Tài chính - Ngân hàng nhiệm kỳ 2019 - 2022
12 103-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định V/v Chỉ định Bí thư Đoàn khoa Quản trị kinh doanh NK 2019 - 2022
13 103-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định về việc chỉ định Bí thư đoàn khoa Quản trị kinh doanh Nhiệm kỳ 2019 - 2022
14 102-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định V/v Chỉ định Bí thư Đoàn khoa Hệ thống thông tin NK 2019 - 2022
15 102-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định về việc chỉ định Bí thư Đoàn khoa Hệ thống thông tin Nhiệm kỳ 2019 - 2022
16 101-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định V/v Thành lập CLB và chỉ định BĐH lâm thời CLB Du lịch UEL 2021 - 2022
17 101-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định thành lập Câu lạc bộ và chỉ định Ban Điều hành lâm thời Câu lạc bộ Du lịch trẻ UEL, nhiệm kỳ 2021 - 2022
18 100-QĐ/ĐTN 05/05/2022 Quyết định V/v Khen thưởng nhân dịp đại hội
19 099A-QĐ/ĐTN 20/04/2022 Quyết định V/v Khen thưởng cuộc thi viết và bình luận pháp luật "Góc khuất đa chiều" 2022
20 099-QĐ/ĐTN 20/04/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK TCNH dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
21 099-QĐ/ĐTN 20/04/2022 Quyết đinh về việc phân bổ đại biểu Khoa Tài chính - Ngân hàng dự Đại hội Đại biểu đoàn THCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2024
22 096-QĐ/ĐTN 20/04/2022 Quyết định V/v Thành lập tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn khoa
23 094-QĐ/ĐTN 20/04/2022 Quyết định V/v Khen thưởng tháng thanh niên
24 098-QĐ/ĐTN 15/04/2022 Quyết định V/v Phân công nhiệm vụ phó trưởng ban Tuyên giáo
25 098-QĐ/ĐTN 15/04/2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo trực thuộc Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật Nhiệm kỳ 2021 - 2022
26 097-QĐ/ĐTN 15/04/2022 Quyết định V/v Phân công nhiệm vụ phó trưởng ban TC-XD
27 097-QĐ/ĐTN 15/04/2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Phó trưởng ban Tổ chức - xây dựng trực thuộc Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật Nhiệm kỳ 2021 - 2022
28 095-QĐ/ĐTN 31/03/2022 Quyết định V/v Khen thưởng tổng kết tháng Thanh niên
29 093-QĐ/ĐTN 11/02/2022 Quyết định V/v Chỉ định nhân sự tham gia câu lạc bộ Truyền thông
30 092-QĐ/ĐTN 11/02/2022 Quyết định V/v Chỉ định nhân sự tham gia Ban Điều Hành câu lạc bộ lý luận trẻ
31 091-QĐ/ĐTN 29/12/2021 Quyết định v/v Khen thưởng ERP Simulation
32 090-QĐ/ĐTN 29/12/2021 Quyết định v/v khen thưởng WAPA
33 089-QĐ/ĐTN 22/12/2021 Quyết định v/v khen thưởng Hội nghị tổng kết
34 088-QĐ/ĐTN 22/12/2021 Quyết định v/v công nhận UVBCH, BT, PBT chi đoàn Khối quản lý nhiệm kỳ 2019 - 2022
35 087-QĐ/ĐTN 01/10/2021 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật
36 087-QĐ/ĐTN 01/10/2021 Quyết định v/v ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật
37 087-QĐ/ĐTN 01/10/2021 V/v ban hành Quy định chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật
38 086-QĐ/ĐTN 01/10/2021 Quyết định v/v khen thưởng XAudit 2021
39 086-QĐ/ĐTN 01/10/2021 Quyết định v/v Khen thưởng XAudit 2021
40 085-QĐ/ĐTN 05/06/2021 085-QĐ/ĐTN
41 084-QĐ/ĐTN 05/06/2021 084-QĐ/ĐTN
42 083-QĐ/ĐTN 05/06/2021 Quyết định v/v Thanh niên làm theo lời Bác
43 082-QĐ/ĐTN 03/06/2021 082-QĐ/ĐTN
44 079-QĐ/ĐTN 28/05/2021 V/v Công nhận Đoàn cơ sở, chi đoàn 3 nắm - 3 biết - 3 làm năm học 2020 - 2021
45 081-QĐ/ĐTN 19/05/2021 Quyết định khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
46 080-QĐ/ĐTN 19/05/2021 Quyết định khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu "Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác" năm 2021
47 078-QĐ/ĐTN 07/05/2021 V/v Công nhận Công trình thanh niên cấp trường năm học 2020-2021
48 077-QĐ/ĐTN 16/04/2021 V/v thành lập CLB và chỉ định BĐH lâm thời CLB Sáng tạo trẻ UEL
49 076-QĐ/ĐTN 16/04/2021 Quyết định V/v khen thưởng Cuộc thi UEL Văn hoá đọc
50 075-QĐ/ĐTN 01/04/2021 Quyết định v/v khen thưởng nhân dịp 90 năm kỷ niệm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)
Văn bản Đoàn mới ban hành

+ Số: 30-TB/ĐTN-VP

Thông báo V/v Huy động đoàn viên, thanh niên tham dự Vòng Chung kết Cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên Star Awards 2022

+ Số: 29-TB/ĐTN-TCXD

Thông báo Về việc tiếp nhận bổ sung sổ đoàn viên

+ Số: 28-TB/ĐTN-BTG

Thông báo Về việc triển khai vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các cuộc thi, hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Pháp luật Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

+ Số: 01-HD/ĐTN-TCXD

Hướng dẫn Về việc tổ chức Đại hội đoàn viên Chi đoàn Khóa 22 Nhiệm kỳ 2022 - 2023

+ Số: 06-KH/ĐTN

Tổ chức Tuần lễ Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

Văn bản Hội SV mới ban hành

+ Số: 02/TB-HSV

THÔNG BÁO SỐ 01 V/v hội thu quỹ Chiến dịch Xuân tình nguyện 2022

+ Số: 01/HD-HSV

HƯỚNG DẪN Quy trình trao đổi thông tin giữa các cấp bộ Hội trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM

+ Số: 03/TB-BTK

THÔNG BÁO V/v phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 – 2023

+ Số: 04/TB-HSV

THÔNG BÁO V/v giới thiệu chữ ký chức danh của đồng chí Uỷ viên Ban Thư ký, Chánh Văn phòng và đồng chí Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 - 2023

+ Số: 05/TB-HSV

THÔNG BÁO V/v giới thiệu chữ ký chức danh của đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 - 2023

02 banner thangthanhnien
VBDOAN VBHSVN
Liên kết website
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay9,110
  • Tháng hiện tại77,790
  • Tổng lượt truy cập5,496,313
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây