TÌM KIẾM

 Văn bản theo chủ đề: Thư mời, Thư triệu tập

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 21-TTT/ĐTN 02/04/2024 THƯ TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ GIAO BAN CƠ SỞ ĐOÀN – HỘI HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2023 - 2024
2 20-TTT/ĐTN 22/03/2024 THƯ TRIỆU TẬP THAM DỰ NGÀY ĐOÀN VIÊN – NGÀY LÀM VIỆC TỐT NĂM 2024 (YOUTH FEST UEL 2024)
3 19-TTT/ĐTN 22/03/2024 THƯ TRIỆU TẬP THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2024 - 2027
4 18-TTT/ĐTN 08/03/2024 Hội nghị quy trình 5 bước Lấy ý kiến nhân sự kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn Trường Nhiệm kỳ 2022 - 2024
5 17-TTT/ĐTN 29/02/2024 Thư triệu tập Hội nghị Quán triệt nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên các cấp
6 16-TTT/ĐTN 26/02/2024 Thư triệu tập tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Trường mở rộng nhiệm kỳ 2022 - 2024
7 15-TTT/ĐTN 26/02/2024 Thư triệu tập tham dự Hội nghị báo cáo chuyên đề "Thông tin kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 khóa XIII và tình hình thời sự trong nước và quốc tế"
8 14-TTT/ĐTN 22/02/2024 Thư triệu tập tham dự Hội nghị triển khai hoạt động và khởi động Tháng Thanh niên năm 2024
9 13-TTT/ĐTN 30/10/2023 Thư triệu tập Buổi làm việc với thường trực Đoàn Trường
10 12-TTT/ĐTN 16/10/2023 Thư triệu tập Hội nghị giao ban cơ sở Đoàn - Hội năm học 2023-2024
11 11-TTT/ĐTN 08/09/2023 Thư triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Trường mở rộng lần thứ II Nhiệm kỳ 2022 - 2024
12 10-TTT/ĐTN 11/05/2023 Thư triệu tập Tham dự Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022 - 2024
13 09-TTT/ĐTN 09/05/2023 Thư triệu tập tham gia học tập các chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023
14 08-TTT/ĐTN 10/04/2023 Thư triệu tập Hội nghị lấy ý kiến quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Trường nhiệm kỳ 2022 - 2023
15 07-TTT/ĐTN 03/04/2023 Thư triệu tập Tham dự Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023
16 06-TTT/ĐTN 23/02/2023 Thư triệu tập tham gia Lễ ra quân Tháng Thanh niên và Ngày Chủ nhật xanh lần 1 năm 2023
17 05-TTT/ĐTN 20/02/2023 - Thành phần: Tập thể Thường trực các cơ sở Đoàn; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các câu lạc bộ.
- Thời gian: 17g30, ngày 21/02/2023 (thứ Ba).
- Địa điểm: Phòng A.310, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM.
- Trang phục: áo thanh niên Việt Nam, quần/ váy sẫm màu, giày/ dép có quai hậu, đeo thẻ sinh viên.
18 04-TTT/ĐTN 07/02/2023 Tham dự Hội nghị kỉện toàn nhân sự Ban Chấp hành Đoàn Trường nhỉệm kỳ 2022-2024
19 03-TTT/ĐTN 16/12/2022 Tham dự Hội nghị giao ban cơ sở Đoàn - Hội
20 02-TTT/ĐTN 04/10/2022 Tham dự Hội nghị giao ban cơ sở Đoàn lần I
21 01-TTT/ĐTN 12/09/2022 THAM DỰ Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Trường mở rộng lần thứ I Nhiệm kỳ 2022 - 2024
22 023-TTT/ĐTN 09/05/2022 Thư triệu tập Tham dự Báo cáo chuyên đề và tọa đàm "Tiếp lửa màu áo xanh" 2022
23 022-TTT/ĐTN 07/03/2022 Thư triệu tập Tham gia hoạt động du khảo về nguồn thăm căn cứ cách mạng Thành đoàn năm 2022
24 021-TTT/ĐTN 22/02/2022 Thư triệu tập V/v Tham dự hội nghị triển khai hoạt động và khởi động Tháng thanh niên 2022
25 020-TTT/ĐTN 22/02/2022 Thư triệu tập V/v Tham dự hội nghị triển khai hoạt động và khởi động Tháng thanh niên 2022
26 019 - TTT/ĐTN 17/11/2021 Thư triệu tập Tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội năm học 2020 - 2021
27 017 - TTT/ĐTN 23/04/2021 V/v Thư triệu tập Họp giao ban cơ sở đoàn định kỳ tháng 04/2020
28 018-TTT/ĐTN 20/04/2021 Thư triệu tập đồng chí Nguyễn Hòa Kim Thái tham dự lễ khai mạc và vòng loại Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh "Tầm nhìn xuyên thế kỷ" lần 11 năm 2021
29 016 -TTT/ĐTN 16/03/2021 Thư triệu tập tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cán bô Đoàn - Hội chủ chốt lần 1 năm học 2020 - 2021
30 015-TTT/ĐTN 08/03/2021 V/v Thư triệu tập tham dự hội nghị quán triệt nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết đại hội hội sinh viên TPHCM nhiệm kỳ VI
31 014 - TTT/ĐTN 22/02/2021 Thư triệu tập Họp giao ban cơ sở đoàn định kỳ tháng 03/2020
32 013 - TTT/ĐTN 22/01/2021 Thư triệu tập Họp giao ban cơ sở đoàn định kỳ tháng 01/2021
33 012 - TTT/ĐTN 25/12/2020 Thư triệu tập Họp giao ban cơ sở đoàn định kỳ tháng 12/2020
34 011 - TTT/ĐTN 20/11/2020 Thư triệu tập Họp giao ban cơ sở đoàn định kỳ tháng 11/2020
35 010 - TTT/ĐTN 23/10/2020 Thư triệu tập Họp giao ban cơ sở đoàn định kỳ tháng 10/2020
36 009 - TTT/ĐTN 24/09/2020 Thư triệu tập tham dự hội nghị tổng kết công tác đoàn - hội 2019 - 2020
37 008 - TTT/ĐTN 18/09/2020 Thư triệu tập Họp giao ban cơ sở đoàn định kỳ tháng 09/2020
38 007 - TTT/ĐTN 19/06/2020 Thư triệu tập Họp giao ban cơ sở đoàn định kỳ tháng 06/2020
39 006 - TTT/ĐTN 22/05/2020 Thư triệu tập Họp giao ban cơ sở đoàn định kỳ tháng 05/2020
40 005 - TTT/ĐTN 17/04/2020 Thư triệu tập Họp giao ban cơ sở đoàn định kỳ tháng 04/2020
41 004-TTT/ĐTN 20/03/2020 Thư triệu tập Họp giao ban cơ sở đoàn định kỳ tháng 03/2020
42 003 - TTT/ĐTN 20/02/2020 Thư triệu tập Họp giao ban cơ sở đoàn định kỳ tháng 02/2020
43 002 - TTT/ĐTN 12/01/2020 Thư triệu tập Họp giao ban cơ sở đoàn định kỳ tháng 01/2020
44 001 - TTT/ĐTN 19/12/2019 Thư triệu tập Họp giao ban cơ sở đoàn định kỳ tháng 12/2019
45 014 - TTT/ĐTN 21/11/2019 Thư triệu tập Họp giao ban cơ sở đoàn định kỳ tháng 11/2019
46 013-TTT/ĐTN 18/10/2019 Thư triệu tập Họp giao ban cơ sở đoàn định kỳ tháng 10/2019
47 012 - TTT/ĐTN 19/09/2019 Thư triệu tập Họp giao ban cơ sở đoàn định kỳ tháng 9/2019
Văn bản Đoàn mới ban hành

+ Số: 156-TB/ĐTN-TCXD

Thông báo V/v Tham gia tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn – Hội Trường Lần thứ 2, năm học 2023 - 2024

+ Số: 155-TB/ĐTN-VP

Thông báo v/v Huy động đoàn viên, thanh niên cổ vũ Vòng Bán kết Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ 11, năm 2024

+ Số: 154-TB/ĐTN-BTG

Thông báo V/v tham gia học tập các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.

+ Số: 153-TB/ĐTN-TCXD

Thông báo V/v Đánh giá, xếp loại rèn luyện đoàn viên học kỳ 2, năm học 2023 - 2024

+ Số: 152-TB/ĐTN-VP

Thông báo v/v Đánh giá cán bộ Đoàn – Hội các cấp năm học 2023 - 2024

Văn bản Hội SV mới ban hành

+ Số: 06/KH-HSV

KH0624_Kiểm tra, đánh giá, xếp loại thi đua các cơ sở Hội trực thuộc Hội Sinh viên Trường và tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Năm học 2023 - 2024

+ Số: 15/TB-HSV

TB1524_Về việc chuẩn bị hồ sơ thực hiện báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2023 - 2024

+ Số: 14/TB-HSV

TB1423 - V/v triển khai đăng ký và giới thiệu cá nhân tham gia Hội thi "Thủ lĩnh sinh viên TP. Hồ Chí Minh" năm 2024

+ Số: 13/TB-HSV

TB1324 - V/v triển khai Cuộc thi "Hùng biện tiếng Anh" năm 2024, chủ đề "Speak Up for Sustainability"

+ Số: 12/TB-HSV

TB1224-V/v kết quả khen thưởng chiến sĩ Chiến dịch Xuân tình nguyện Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM lần thứ XIV - Năm 2024

02 banner thangthanhnien
VBDOAN VBHSVN
Liên kết website
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay179
  • Tháng hiện tại175,667
  • Tổng lượt truy cập10,457,746
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây