TÌM KIẾM

Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA

Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA

Số kí hiệu 202-CV/ĐTN
Ngày ban hành 21/02/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 21/02/2022
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Nhiệm kỳ 2022 - 2024
Cơ quan ban hành Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật
Người ký Chế Thị Ngọc Tân

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
242-CV/ĐTN - Công văn v/v đề nghị chuẩn y Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ VIII (2019 - 2022)
242-CV/ĐTN - Công văn về việc
241-CV/ĐTN - Công văn về việc
240-CV/ĐTN - Công văn về việc Hỗ trợ địa điểm tổ chức Chiến dịch tình nguyện Up năm 2022
239-CV/ĐTN - Công văn về việc Mượn thiết bị Hỗ trợ cuộc thi Khởi nghiệp Kinh doanh lần X năm 2022
238-CV/ĐTN - Công văn về việc
237-CV/ĐTN - Công văn về việc giới thiệu đại biểu tham dự đại hội "Thanh niên tiên tiến TP. HCM làm theo lời Bác" lần 7 năm 2022
236-CV/ĐTN - Công văn về việc Đề nghị công nhận công trình thanh niên năm học 2021 - 2022
235-CV/ĐTN - Công văn về việc Giới thiệu Gương Bí thư chi đoàn giỏi tham gia Liên hoan Bí thư chi đoàn giỏi toàn thành lần 6 năm 2022
234-CV/ĐTN - Công văn Thống nhất chọn đơn vị Đại hội điểm và bầu bí thư trực tiếp tại đại hội
233-CV/ĐTN - Công văn V/v Thay đổi thành viên dự thi vòng bán kết 2 Ánh sáng thời đại
232-CV/ĐTN - Công văn V/v Mượn khu tự học phục vụ hiến máu
231-CV/ĐTN - Công văn V/v Mượn Hội trường A tháng 5/2022
230-CV/ĐTN - Công văn V/v Mượn cơ sở vật chất Ngày hội Ý tưởng khởi nghiệp
229-CV/ĐTN - Công văn V/v Thay đổi thành viên dự thi bán kết 01 Hội thi "Ánh sáng thời đại lần thứ X"
228-CV/ĐTN - Công văn V/v mượn hội trường A
227-CV/ĐTN - Công văn V/v mượn cơ sở vật chất tổ chức Tết Việt - Lào 2022
217-CV/ĐTN - Công văn V/v khen thưởng tháng Thanh niên
216-CV/ĐTN - Công văn về việc đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhân dịp Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022
215-CV/ĐTN - Công văn V/v Hỗ trợ kinh phí tập huấn
214-CV/ĐTN - Công văn V/v Hỗ trợ công tác mua nghị quyết và thẻ đoàn
212-CV/ĐTN - Công văn V/v Xin ý kiến tổ chức HNKT nhân sự BCH Đoàn Trường
211-CV/ĐTN - Công văn V/v Xin ý kiến tổ chức HNKT nhân sự UBKT Đoàn Trường
210-CV/ĐTN - Công văn xin phép vắng HN giao ban công tác Đoàn và phong trào Thanh niên khu vực ĐH - Cao đẳng - Trung cấp học kỳ II
208-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
207-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
206-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
205-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
204-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
203-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
201-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
200-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
199-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
198-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
197-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
196-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
195-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
194-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
193-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
192-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
191-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
190-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
189-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
188-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
187-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
186-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
185-CV/ĐTN - Công văn v/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh mùa X - 2022 CLB GPA
168-CV/ĐTN - V/v nhận thưởng giải cống hiện cho Đoàn Trường có đội tuyển đạt thứ hạng cao tai giải Xgaming Thể thao điện tử Sinh viên UEC 2021
167-CV/ĐTN-VP - V/v đề cử tham gia giải thưởng Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác 2021
184-CV/ĐTN - V/v Đề cử tham gia giải thưởng Khóa luận xuất sắc năm 2021 khoa Tài chính - Ngân hàng
183-CV/ĐTN - V/v Đề cử tham gia giải thưởng Khóa luận xuất sắc năm 2021 khoa Tài chính - Ngân hàng
182-CV/ĐTN - V/v Đề cử tham gia giải thưởng Khóa luận xuất sắc năm 2021 khoa Kinh tế đối ngoại
181-CV/ĐTN - V/v Đề cử tham gia giải thưởng Khóa luận xuất sắc năm 2021 khoa Kế toán - Kiểm toán
180-CV/ĐTN - V/v Đề cử tham gia giải thưởng Khóa luận xuất sắc năm 2021 khoa Hệ thống thông tin
179-CV/ĐTN - V/v Đề cử tham gia giải thưởng Khóa luận xuất sắc năm 2021 khoa Quản trị kinh doanh
178-CV/ĐTN - V/v Đề cử tham gia giải thưởng Khóa luận xuất sắc năm 2021 khoa Luật
177-CV/ĐTN - V/v Đề cử tham gia giải thưởng Khóa luận xuất sắc năm 2021 khoa Luật kinh tế
176-CV/ĐTN - Công văn v/v Cán bộ trẻ tiêu biểu 2021
175-CV/ĐTN - 175-CV/ĐTN
174-CV/ĐTN - Công văn v/v công dân trẻ tiêu biểu
173-CV/ĐTN - Công văn v/v đăng ký công trình thanh niên
172-CV/ĐTN - Công văn v/v hỗ trợ truyền thông công tác truyền thông và ghi nhận điểm rèn luyện cho sinh viên tham gia cuộc thi WAPA CHALLENGING 2021
171-CV/ĐTN - V/v xin gia hạn thời gian bổ sung hồ sơ khen thưởng do tình hình dịch bệnh Covid-19
170-CV/ĐTN - Công văn khen thưởng CT05
169-CV/ĐTN - Công văn v/v trích nộp đoàn phí năm học 2020 -2021
169-CV/ĐTN - Công văn v/v trích nộp đoàn phí năm học 2020 - 2021
126-CV/ĐTN - Công văn v/v đẩy mạnh học tập và triển khai nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ TP. HCM nhiệm kỳ XI (2020 - 2025), Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP. HCM lần VI (2020 - 2023)
09-CV/ĐTN - Công văn V/v Hỗ trợ cơ sở vật chất tổ chức Lễ ra quân Xuân tình nguyện 2020
166-CV/ĐTN - Công văn V/v đề nghị công nhận công trình thanh niên năm học 2020 - 2021
165-CV/ĐTN - Công văn V/v thực hiện công trình thanh niên lắp đặt bảng Đếm bước chân tại Cầu thang bộ
164-CV/ĐTN - Công văn V/v mượn hội trường tháng 5
163-CV/ĐTN - Công văn V/v khen thưởng tháng thanh niên
162-CV/ĐTN - Công văn V/v xin vắng 01 buổi trong lớp tập huấn văn phòng, Quốc tế thanh niên
161-CV/ĐTN - Công văn V/v mượn cơ sở vật chất hỗ trợ tổ chức Tết cổ truyền Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2021
160-CV/ĐTN - Công văn V/v đề nghị tặng học bổng khóa học cho thí sinh đạt giải Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi 2021
159-CV/ĐTN - Công văn V/v mượn thiết bị phục vụ cuộc thi sáng tạo nội dung số Digital Creatory - Câu lạc bộ Marketing
158-CV/ĐTN - Công văn V/v mượn cơ sở vật chất tổ chức Ngày hội ý tưởng khởi nghiệp - Câu lạc bộ GPA
157-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Truy tìm kiểm toán viên tương lai X-Audit
156-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Truy tìm kiểm toán viên tương lai X-Audit
155-CV/ĐTN - Công văn V/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Truy tìm kiểm toán viên tương lai X-Audit
154-CV/ĐTN - Công văn V/v mượn hội trường tháng 4
153-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Truy tìm kiểm toán viên tương lai X-Audit
152-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khắc dấu tài năng luật
151-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khắc dấu tài năng luật
150-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khắc dấu tài năng luật
149-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông X-Audit
148-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông X-Audit
147-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông X-Audit
146-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông X-Audit
145-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông X-Audit
144-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông X-Audit
143-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông X-Audit
142-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông Digital Creatory 2021 (Marketing)
141-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông Digital Creatory 2021 (Marketing)
140-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông Digital Creatory 2021 (Marketing)
139-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông Digital Creatory 2021 (Marketing)
138-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông Digital Creatory 2021 (Marketing)
137-CV/ĐTN - Công văn V/v Hỗ trợ công tác mua nghị quyết và thẻ đoàn
136-CV/ĐTN - V/v hỗ trợ truyền thông cuộc thi Sáng tạo nội dung số CLB Marketing
135-CV/ĐTN - V/v hỗ trợ truyền thông cuộc thi Sáng tạo nội dung số CLB Marketing
134-CV/ĐTN - V/v hỗ trợ truyền thông cuộc thi Sáng tạo nội dung số CLB Marketing
133-CV/ĐTN - V/v hỗ trợ truyền thông cuộc thi Sáng tạo nội dung số CLB Marketing
132-CV/ĐTN - V/v Mượn thiết bị phục vụ ngày chủ nhật xanh
131-CV/ĐTN - v/v tổ chức hội nghị kiện toàn BCH Đoàn khoa Kế toán - Kiểm toán
130-CV/ĐTN - V/v hỗ trợ truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh lần IX
129-CV/ĐTN - V/v hỗ trợ truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh lần IX
128-CV/ĐTN - V/v hỗ trợ truyền thông cuộc thi Trí tuệ kinh doanh lần 5
127-CV/ĐTN - V/v hỗ trợ truyền thông cuộc thi Trí tuệ kinh doanh lần 5
126-CV/ĐTN - V/v hỗ trợ truyền thông cuộc thi Trí tuệ kinh doanh lần 5
125-CV/ĐTN - Công văn mượn Hội trường A tháng 3/2021
124-CV/ĐTN - Công văn V/v giới thiệu tập thể tham gia ứng cử giải thưởng Hồ Hảo Hớn 2021
123-CV/ĐTN - Công văn xin vắng 01 buổi trong lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Trường ĐH-CĐ-TC
122-CV/ĐTN - Công văn V/v cấp kinh phí dự toán Xuân Tình Nguyện
121-CV/ĐTN - Công văn V/v đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021)
120-CV/ĐTN - Công văn V/v mượn Hội trường A
119-CV/ĐTN - Công văn V/v Xin phép vắng hội nghị Tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố năm 2020
118-CV/ĐTN - Công văn V/v đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân nhân dịp 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
117-CV/ĐTN - Công văn V/v mượn Hội trường tháng 01
116-CV/ĐTN - V/v tổ chức Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn khoa Tài chính Ngân hàng
115-CV/ĐTN - Vv mượn sảnh A và hỗ trợ giữ xe sinh viên
114-CV/ĐTN - V/v tổ chức Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn khoa Kinh tế đối ngoại
113-CV/ĐTN - V/v tổ chức Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn khoa Luật Kinh tế
112-CV/ĐTN - V/v tổ chức Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn khoa Luật
111-CV/ĐTN - Công văn V/v tổ chức Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Đoàn khoa Hệ thống thông tin
110-CV/ĐTN - V/v mượn cơ sở vật chất
109-CV/ĐTN - V/v mượn HT A tháng 12/2020 bổ sung
108-CV/ĐTN - V/v tổ chức Hội nghị kiện toàn BCH ĐK QTKD
107-CV/ĐTN - V/v tổ chức Hội nghị kiện toàn BCH ĐK Kinh tế
106-CV/ĐTN - V/v tạo điều kiện cho đội tuyển tham dự Hội thi tìm hiểu các môn Khoa học Mác LeeNin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2020
105-CV/ĐTN - V/v tạo điều kiện cho đội tuyển tham dự Hội thi tìm hiểu các môn Khoa học Mác LeeNin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2020
104-CV/ĐTN - V/v tạo điều kiện cho đội tuyển tham dự Hội thi tìm hiểu các môn Khoa học Mác LeeNin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2020
103-CV/ĐTN - V/v tạo điều kiện cho đội tuyển tham dự Hội thi tìm hiểu các môn Khoa học Mác LeeNin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2020
102-CV/ĐTN - V/v tạo điều kiện cho đội tuyển tham dự Hội thi tìm hiểu các môn Khoa học Mác LeeNin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2020
101-CV/ĐTN - V/v tạo điều kiện cho đội tuyển tham dự Hội thi tìm hiểu các môn Khoa học Mác LeeNin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2020
100-CV/ĐTN - V/v tạo điều kiện cho đội tuyển tham dự Hội thi tìm hiểu các môn Khoa học Mác LeeNin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2020
099-CV/ĐTN - V/v tạo điều kiện cho đội tuyển tham dự Hội thi tìm hiểu các môn Khoa học Mác LeeNin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2020
098CV/ĐTN - V/v tạo điều kiện cho đội tuyển tham dự Hội thi tìm hiểu các môn Khoa học Mác LeeNin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2020
097-CV/ĐTN - V/v mượn hội trường tháng 12
096-CV/ĐTN - V/v Mượn phòng học Hoa Sen và thiết bị
095-CV/ĐTN - V/v hỗ trợ công tác tổ chức chung kết chương trình FESE 17"
094-CV/ĐTN - V/v giải trình Dang hiệu Đảng việ trẻ tiêu biểu 2020 của trường ĐH Kinh tế - Luật
093-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ Đường truyền mạng cho FESE
092-CV/ĐTN - V/v tổ chức hội nghị kiện toàn bch chi đoàn khối quản lý nhiệm kỳ 2019 - 2022
091-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ công tác tổ chức chương trình sàn giao dịch chứng khoản áo FESE 17
090-CV/ĐTN - V/v Mượn thiết bị phục vụ Ngày hội pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 2020
089-CV/ĐTN - V/v Xin vắng thường trực đoàn tham gia
088-CV/ĐTN - Công văn v/v triển khai tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường, Đảng bộ ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025
087-CV/ĐTN - Về việc hỗ trợ công tác truyền thông FESE
086-CV/ĐTN - Về việc hỗ trợ công tác truyền thông FESE
085-CV/ĐTN - Về việc hỗ trợ công tác truyền thông FESE
084-CV/ĐTN - Về việc hỗ trợ công tác truyền thông FESE
083-CV/ĐTN - Về việc hỗ trợ công tác truyền thông FESE
082-CV/ĐTN - Về việc hỗ trợ công tác truyền thông FESE
081-CV/ĐTN - Về việc hỗ trợ công tác truyền thông FESE
080-CV/ĐTN - Về việc hỗ trợ công tác truyền thông FESE
079-CV/ĐTN - Về việc hỗ trợ công tác truyền thông FESE
078-CV/ĐTN - Về việc hỗ trợ công tác truyền thông FESE
077-CV/ĐTN - Về việc hỗ trợ công tác truyền thông FESE
076-CV/ĐTN - Về việc hỗ trợ công tác truyền thông FESE
075-CV/ĐTN - Về việc hỗ trợ công tác truyền thông FESE
074-CV/ĐTN - Về việc hỗ trợ công tác truyền thông FESE
073-CV/ĐTN - V/v Mượn cơ sở vật chất hỗ trợ tổ chức hoạt động Đoàn Khoa TCNH
072-CV/ĐTN - V/v Mượn cơ sở vật chất hỗ trợ tổ chức hoạt động
071-CV/ĐTN - V/v Đề xuất xét khen thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2020
070-CV/ĐTN - V/v Mượn Hội Trường tháng 11
069-CV/ĐTN - Về việc hỗ trợ công tác truyền thông chuỗi chương trình "3 T- tất tần tật máy tính" Ngân hàng
068-CV/ĐTN - Về việc hỗ trợ công tác truyền thông chuỗi chương trình "3 T- tất tần tật máy tính" KHXHVNV
067-CV/ĐTN - V/v Về việc đăng ký thực hiện công trình thah niên năm học 2020 - 2021
066-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông cuộc thi SAIL YOUR SHIP V - 2020
065-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông cuộc thi SAIL YOUR SHIP V - 2020
064-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông cuộc thi SAIL YOUR SHIP V - 2020
063-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông cuộc thi SAIL YOUR SHIP V - 2020
062-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông cuộc thi SAIL YOUR SHIP V - 2020
061-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông cuộc thi SAIL YOUR SHIP V - 2020
060-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông cuộc thi SAIL YOUR SHIP V - 2020
059-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông cuộc thi SAIL YOUR SHIP V - 2020
058-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông cuộc thi SAIL YOUR SHIP V - 2020
057-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông cuộc thi SAIL YOUR SHIP V - 2020
056-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông cuộc thi SAIL YOUR SHIP V - 2020
055-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ truyền thông cuộc thi SAIL YOUR SHIP V - 2020
054-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ địa điểm và cơ sở vật chất cho buổi khai mạc và bế mạc Đại hội Đảng bộ TP. HCM nhiệm kỳ 2020-2025
053-CV/ĐTN - CV mượn hội trường
052-CV/ĐTN - V/v hỗ trợ truyền thông Câu lạc bộ WAPA
051-CV/ĐTN - V/v hỗ trợ truyền thông Câu lạc bộ WAPA
050-CV/ĐTN - V/v Đề nghị khen thưởng tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020
049-CV/ĐTN - V/v Xin văng học môn Lý thuyết Kiểm toán "Chế Thị Ngọc Tân"
048-CV/ĐTN - V/v Xin văng học môn Tài chính cá nhân "Đặng Khiết Trường"
047-CV/ĐTN - Công văn WAPA
046-CV/ĐTN - Công văn WAPA
045-CV/ĐTN - Công văn WAPA
044-CV/ĐTN - Công văn WAPA
043-CV/ĐTN - Công văn WAPA
042-CV/ĐTN - Công văn WAPA
041-CV/ĐTN - Công văn WAPA
040-CV/ĐTN - V/v Đề cử tham gia giải thưởng Khóa luận xuất sắc năm 2020 khoa Luật Kinh tế
039-CV/ĐTN - Công văn V/v Đề cử tham gia giải thưởng Khóa luận xuất sắc năm 2020 khoa Luật
038-CV/ĐTN - Công văn V/v Đề cử tham gia giải thưởng Khóa luận xuất sắc năm 2020 khoa QUản trị kinh doanh
037-CV/ĐTN - Công văn V/v Đề cử tham gia giải thưởng Khóa luận xuất sắc năm 2020 khoa hệ thống thông tin
036-CV/ĐTN - V/v Đề cử tham gia giải thưởng Khóa luận xuất sắc năm 2020 khoa Kế toán kiểm toán
035-CV/ĐTN - V/v Đề cử tham gia giải thưởng Khóa luận xuất sắc năm 2020 khoa tài chính ngân hàng
034-CV/ĐTN - V/v Đề cử tham gia giải thưởng Khóa luận xuất sắc năm 2020 khoa Kinh tế đối ngoại
033-CV/ĐTN - V/v Đề cử tham gia giải thưởng Khóa luận xuất sắc năm 2020 khoa Kinh tế
032-CV/ĐTN - V/v Thay đổi thành viên trong vòng bán kết Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mac Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Anh sáng thời Đại" lần 9 năm 2020
031-CV/ĐTN - V/v Mượn Hội Trường tháng 7
030-CV/ĐTN - V/v đề nghị công nhận CTTN năm học 2019 - 2020
029-CV/ĐTN - V/v mượn thiết bị hỗ trợ tổ chức sinh hoạt chính trị đợt 02 năm 2020 và tập huấn cán bộ Đoàn - Hội các cấp
028-CV/ĐTN - V/v hỗ trợ kinh đại biểu tham gia Liên hoan Câu lạc bộ Lý luận trẻ cụm miền Đông Nam Bộ Lần thứ I, năm 2020
027-CV/ĐTN - Công văn “V/v Xin vắng 01 buổi trong lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho Bí thư, Phó bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn mới nhận nhiệm vụ
026-CV/ĐTN - V/v Khen thưởng Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020
025-CV/ĐTN - Công văn V/v Khen thưởng các gương điển hình thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác năm 2020”
024-CV/ĐTN - Xin vắng học Giáo dục quốc phòng cho các thí sinh tham gia vòng thi trải nghiệm thực tế “Dấu ấn lịch sử” trong Hội thi Tự hào sử Việt lần V năm 2020
023-CV/ĐTN - V/v xin vắng Hội nghị tông kết tháng Thanh niên năm 2020 và kết quả tham gia phòng chống dịch bệnh Covid 19
022-CV/ĐTN - V/v xin vắng Hội nghị tông kết tháng thanh niên
021-CV/ĐTN - Công văn trích nộp đoàn phí
020-CV/ĐTN - V/v đề xuất hỗ trợ xe
019-CV/ĐTN - Công văn V/v giới thiệu đại biểu dự Đại hội “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” năm 2020
018-CV/ĐTN - Công văn Khen thưởng phòng chống covid 19
017-CV/ĐTN - V/v Khen thưởng tháng thanh niên 2020
016-CV/ĐTN - Công văn V/v Hỗ trợ Đ/c Nguyễn Xuân Mai gặp tai nạn
015/CV/ĐTN - Công văn V/v Điều chỉnh đăng kí mô hình, giải pháp năm học 2019 – 2020 bổ sung
014-CV/ĐTN - Công văn “V/v Báo cáo tình hình Đ/c Nguyễn Xuân Mai – Phó Chủ tịch HSV Trường gặp tai nạn”
013-CV/ĐTN - Công văn giới thiệu Đảng viên trẻ tiêu biểu TP.HCM
012-CV/ĐTN - Công văn Đề xuất giải thưởng Hồ Hảo Hớn
011-CV/ĐTN - Công văn Báo cáo tình hình sinh viên Ngô Thị Diệu Hương sau tai nạn nổ súng tại Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị
010-CV/ĐTN - Công văn “V/v Thay đổi đăng kí mô hình, giải pháp năm học 2019 – 2020”
008-CV/ĐTN - Công văn Xin ở lại Trường và phòng học cho chiến dịch Xuân tình nguyện làn X năm 2020
007-CV/ĐTN - Công văn Hỗ trợ kinh phí thaăm tặng quà tây ninh
006-CV/ĐTN - V/v Chuyển đổi kinh phí thực hiện trang trí khu tự học sinh viên
005-CV/ĐTN - Công văn đổi dấu
004-CV/ĐTN - Công văn Hỗ trợ công tác truyền thông cuộc thi Khởi nghiệp kinh doanh lần IX - UEH
003-CV/ĐTN - V/v Hỗ trợ kinh phí tham dự Hội trại truyền thống tuổi trẻ giữ nước năm 2019
002-CV/ĐTN - V/v HTTT Chương trình định hướng nghề nghiệp Viet Nam Ecommerce Unitour 2019
001-CV/ĐTN - V/v giới thiệu Nhân sự Đoàn phụ trách công tác Hội
380-CV/ĐTN - Đăng ký thực hiện công trình thanh niên năm học 2019 - 2020
Văn bản Đoàn mới ban hành

+ Số: 94-TB/ĐTN-BTT

Thông báo V/v sử dụng những hình ảnh thể hiện phong tục truyền thống trong ngày Tết Trung thu của dân tộc Việt

+ Số: 93-TB/ĐTN-VP

Thông báo V/v huy động đoàn viên, thanh niên tham dự Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023

+ Số: 92-TB/ĐTN-VP

Thông báo V/v phân bổ khen thưởng năm học 2022-2023

+ Số: 12-HD/ĐTN-BTG

Hướng dẫn về việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9 và tháng 10 năm 2023.

+ Số: 91-TB/ĐTN-BTG

Thông báo V/v Triển khai và vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Văn bản Hội SV mới ban hành

+ Số: 49/QĐ-HSV

QĐ4923 - Quyết định v/v bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025

+ Số: 01/TTT-HSV

TTT0123 - Thư triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường mở rộng lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2025

+ Số: 27/TB-HSV

TB2723 - V/v thực hiện phân bỏ khen thưởng trong công tác Hội và phong trào sinh viên Trường năm học 2022 - 2023

+ Số: 26/TB-HSV

TB2623-V/v Triển khai và huy động sinh viên tham gia Cuộc thi Tiếng Anh trong sinh viên Star Awards năm 2023

+ Số: 25/TB-HSV

TB2523-Vv Triệu tập tham gia Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên VN lần thứ XI

02 banner thangthanhnien
VBDOAN VBHSVN
Liên kết website
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập175
  • Hôm nay8,014
  • Tháng hiện tại314,840
  • Tổng lượt truy cập8,096,342
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây