TÌM KIẾM

Kế hoạch về việc Tổ chức Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác

Kế hoạch về việc Tổ chức Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác

Số kí hiệu 053-KH/ĐTN
Ngày ban hành 28/04/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 28/04/2022
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Nhiệm kỳ 2022 - 2024
Cơ quan ban hành Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật
Người ký Ngô Lê Mạnh Hiếu

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
48-KH/ĐTN-BTG - Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng và triển khai Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”
03-KHLT/ĐTN-HSV - Kế hoạch liên tịch Tổ chức các chiến dịch tình nguyện hè năm 2023
68-TB/ĐTN-TCXD - Thông báo V/v thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở, Chi Đoàn “3 nắm, 3 biết, 3 làm” Năm học 2022 – 2023
17-KH/ĐTN-BHT - Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng “Khóa luận xuất sắc” năm 2023
10-KH/ĐTN - Kế hoạch tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Niềm tin tất thắng” lần thứ 10 - năm 2023
06-KH/ĐTN - Tổ chức Tuần lễ Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
55-KH/ĐTN - Kế hoạch v/v tổ chức Giải thưởng "Khóa luận xuất sắc" năm 2022
53B-KH/ĐTN - Kế hoạch Cuộc thi "Đảng và Bác Hồ trong trái tim tôi" năm 2022
52A-KH/ĐTN-TCXD - Kế hoạch Tổ chức Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi 2022 Chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo"
45-KH/ĐTN - Kế hoạch V/v Tổ chức triển khai thực hiện chủ trương 1+1 Mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội năm học 2021 - 2022
58-KH/ĐTN - Chương trình Hội nghị Mô phỏng ASEAN (UELMAM2021)
57-KH/ĐTN - Tổ chức Diễn đàn Quốc hội trẻ và Tọa đàm Khơi nguồn sáng tạo trẻ và chuyển đổi số trong công tác Đoàn năm 2022
52-KH/ĐTN-TCXD - Kế hoạch Tổ chức Ngày đoàn viên lần 2 năm 2022
056-KH/ĐTN - Kế hoạch về việc triển khai thực hiện đẩy mạnh xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên TP.HCM năm 2022 và tổng kết thực hiện giai đoạn 2018-2022
055-KH/ĐTN - Kế hoạch về việc kiểm tra, đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ sở Đoàn năm học 2021 - 2022
054-KH/ĐTN-TCXD - Kế hoạch Tổ chức Chuỗi chương trình "Tiếp lửa màu áo xanh" 2022
052B-KH/ĐTN - Kế hoạch về việc Tổ chức học tập Các bài lý luận chính trị 2022
052-KH/ĐTN - Kế hoạch về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2024
051-KH/ĐTN - Kế hoạch về việc tổ chức chuỗi chương trình "Gen Z và hoạt động Đoàn"
050-KH/ĐTN - Kế hoạch về việc tổ chức lớp đoàn viên kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kết nạp đoàn viên mới
049-KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức thực hiện Tháng Thanh niên và hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo"
048-KH/ĐTN - Kế hoạch Tự hào Trang Sử Việt 2022
047-KH/ĐTN - Kế hoạch về việc Triển khai hội thi Cải cách hành chính và hiến kế
046-KH/ĐTN - Kế hoạch về việc giám sát sinh hoạt chủ điểm tháng 10 năm 2021 Chủ đề: “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 - Nhận thức và hành động”
045A-KH/ĐTN-TCXD - Kế hoạch về việc Tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cán bộ Đoàn các cấp năm học 2021 - 2022
044-KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức chương trình đối thoại thanh niên năm học 2021 - 2022
042-KH/ĐTN - Kế hoạch
041-KH/ĐTN - Kế hoạch Những câu chuyện Thành phố
040-KH/ĐTN-BTG - Kế hoạch về việc Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
019-KH/ĐTN - Kế hoạch Giám sát sinh hoạt chủ điểm đợt 02 năm 2020, chủ đề: "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng:
018-KH/ĐTN - Kế hoạch giám sát công tác tổ chức Đại hội chi đoàn năm học 2020 - 2021
039-KH/ĐTN-BTG - Kế hoạch về việc Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh "Sáng mãi tên người"
038-KH/ĐTN - Kế hoạch về việc Tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUKTL ngày 26/11/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy, Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên và quản lý đảng viên giai đoạn 2020 - 2025
037-KH/ĐTN-HTNCKH - Kế hoạch về việc Tổ chức cuộc thi đóng góp ý tưởng sáng tạo chủ đề chuyển đổi số trong công tác Đoàn.
036-KH/ĐTN - Kế hoạch về việc kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ sở Đoàn Năm học 2020 - 2021
035-KH/ĐTN - Kế hoạch về việc đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện các giá trị hình mẫu thanh niên Kinh tế - Luật và xây dựng phong cách cán bộ Đoàn - Hội Năm 2021
034-KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức sơ kết việc thực hiện chỉ thị 05 của bộ chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Lễ tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời Bác năm 2021
033-KH/ĐTN-BTG - Kế hoạch Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hôi khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
032-KH/ĐTN-TCXD - Kế hoạch Tập huấn nâng cao nghiệp vụ Bí thư chi đoàn Năm học 2020 - 2021
031-KH/ĐTN-TCXD - Kế hoạch Tổ chức học tập các bài lý luận chính trị cho Đoàn viên năm học 2020 – 2021
030-KH/ĐTN-TCXD - Kế hoạch Tổ chức Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi 2021 Chủ đề: "Tự hào tiến bước"
029-KH/ĐTN-TCXD - Kế hoạch Tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt lần 1 Năm học 2020 - 2021
028-KH/ĐTN-BTG - Kế hoạch Tập huấn công tác tổ chức Sinh hoạt Chi đoàn chủ điểm Tháng 3 năm 2021
027-KH/ĐTN-BTG - Kế hoạch Tổ chức hoạt động về nguồn tìm hiểu lịch sử Khu di tích căn cứ địa Thành Đoàn Tam giác sắt - Bình Dương
026-KH/ĐTN - Kế hoạch Về việc Giám sát sinh hoạt chủ điểm tháng 3 năm 2021 Chủ đề: "Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh"
025-KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức lớp đoàn viên kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn và kết nạp đoàn viên mới
024-KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức thực hiện tháng thanh niên và hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) Chủ đề "Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"
023-KH/ĐTN - Kế hoạch Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế - Luật tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường năm 2021
022-KH/ĐTN - Kế hoạch Kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn
021-KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh "Niềm tin tất thắng" 2020
019-KH/ĐTN - 019-KH/ĐTN
018-KH/ĐTN - 018-KH/ĐTN
017-KH/ĐTN-BTG - Kế hoạch Tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, chào mừng Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố, kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, 75 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCNVN
020-KH/ĐTN - 020-KH/ĐTN
016-KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "WAPA challenging 2020"
015-KH/ĐTN - Kế hoạch Về việc kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên cơ sở Đoàn Trường ĐH Kinh tế - luật năm học 2019 - 2020
001-KHLT/ĐTN-HSV - Kế hoạch Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh Lần XIX - Năm 2020
014-KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức chuỗi tọa đàm "Hành trình chinh phục Khóa luận" và giải thưởng "Khóa luận xuất sắc" năm 2020
013A- KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức cuộc thi ảnh mùa quân sự “FIND YOUR HALF”
013-KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị đợt 2 năm 2020 và tập huấn cán bộ Đoàn - Hội các cấp
010-KH/ĐTN-TCXD - Kế hoạch V/v Tổ chức học tập các bài lý luận chính trị cho đoàn viên năm học 2019 – 2020
011-KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức Lễ tuyên dương Thanh niên Kinh tế - Luật làm theo lời bác, Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020
008C - KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức chương trình “Chủ nhật xanh” lần 2 năm 2020
008B-KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức “Ngày thứ bảy Tình nguyện" lần 1 năm 2020
008A- KH/ĐTN-BTG - Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Hưởng ứng văn hóa đọc"
009 -KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)
008-KH/ĐTN - Kế hoạch V/v đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện các giá trị hình mẫu thanh niên Thành phố và xây dựng phong cách cán bộ Đoàn - Hội năm 2020
007-KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Lãnh đạo Trường với sinh viên chính quy năm 2020
006C-KH/ĐTN-TCXD - Kế hoạch Tổ chức tập huấn chuyên sâu dành cho cán bộ Đoàn – Hội Năm học 2019-2020
006B-KH/ĐTN - Kế hoạch V/v Tổ chức lớp Đoàn viên kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kết nạp đoàn viên mới
006A-KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức chương trình Ngày đoàn viên 2020 và chuỗi hoạt động chào mừng 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chủ đề "Tuổi trẻ Kinh tế - Luật tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng; chủ động đẩy lùi dịch bệnh Covid-19"
012-KH/ĐTN - Kế hoạch Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Kinh tế - Luật tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường
005-KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức tuyên dương cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu và Đoàn viên tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020)
004-KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức chương trình Ngày đoàn viên 2020 và chuỗi hoạt động chào mừng 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chủ đề “Tuổi trẻ Kinh tế - Luật tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng; chủ động đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”
003-KH/ĐTN-BTG - Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, chủ đề :"Tự hào trang sử Việt"
002-KH/ĐTN-BTG - Kế hoạch Tổ chức cuộc thi viết "Cảm nhận về Đảng Cộng sản Việt Nam" Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
001-KH/ĐTN-BTG - Kế hoạch Tổ chức chương trình nghệ thuật Chào mừng kỷ niệm 90 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ đề "Tuổi trẻ Kinh tế - Luật sắt son niềm tin với Đảng"
013-KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, năm 2019
012 - KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức chương trình “Ngày hội Pháp luật thiếu nhi”
011 -KH/ĐTN - Kế hoạch Tổ chức chương trình “Văn minh học đường” năm học 2019 - 2020
012 -KHLT/ĐTN-HSV - Kế hoạch Tổ chức Ngày truyền thống Trường Đại học Kinh tế - Luật UEL’s Day 2019
009-KH/ĐTN-TCXD - Kế hoạch Tập huấn kỹ năng cho Cộng tác viên Đoàn Trường, năm học 2019-2020
009 - KHLT/ĐTN-HSV - Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội năm học 2018 – 2019
008-KH/ĐTN-FESE - Kế hoạch Tổ chức sàn giao dịch chứng khoán ảo FESE 16 năm 2019
007-KH/ĐTN-BTC - Kế hoạch Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế - Luật Lần thứ VIII – Nhiệm kỳ: 2019 – 2022
Văn bản Đoàn mới ban hành

+ Số: 156-TB/ĐTN-TCXD

Thông báo V/v Tham gia tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn – Hội Trường Lần thứ 2, năm học 2023 - 2024

+ Số: 155-TB/ĐTN-VP

Thông báo v/v Huy động đoàn viên, thanh niên cổ vũ Vòng Bán kết Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ 11, năm 2024

+ Số: 154-TB/ĐTN-BTG

Thông báo V/v tham gia học tập các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024.

+ Số: 153-TB/ĐTN-TCXD

Thông báo V/v Đánh giá, xếp loại rèn luyện đoàn viên học kỳ 2, năm học 2023 - 2024

+ Số: 152-TB/ĐTN-VP

Thông báo v/v Đánh giá cán bộ Đoàn – Hội các cấp năm học 2023 - 2024

Văn bản Hội SV mới ban hành

+ Số: 06/KH-HSV

KH0624_Kiểm tra, đánh giá, xếp loại thi đua các cơ sở Hội trực thuộc Hội Sinh viên Trường và tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Năm học 2023 - 2024

+ Số: 15/TB-HSV

TB1524_Về việc chuẩn bị hồ sơ thực hiện báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2023 - 2024

+ Số: 14/TB-HSV

TB1423 - V/v triển khai đăng ký và giới thiệu cá nhân tham gia Hội thi "Thủ lĩnh sinh viên TP. Hồ Chí Minh" năm 2024

+ Số: 13/TB-HSV

TB1324 - V/v triển khai Cuộc thi "Hùng biện tiếng Anh" năm 2024, chủ đề "Speak Up for Sustainability"

+ Số: 12/TB-HSV

TB1224-V/v kết quả khen thưởng chiến sĩ Chiến dịch Xuân tình nguyện Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM lần thứ XIV - Năm 2024

02 banner thangthanhnien
VBDOAN VBHSVN
Liên kết website
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay208
  • Tháng hiện tại175,696
  • Tổng lượt truy cập10,457,775
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây