TÌM KIẾM

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Đoàn Trường ĐH KInh tế - Luật

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 02-GXN/ĐTN 16/09/2022 KẾT QUẢ XẾP LOẠI RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN
2 01-GXN/ĐTN 16/09/2022 KẾT QUẢ XẾP LOẠI RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN
3 02-BC/ĐTN-VP 25/09/2022 Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật tháng 9 năm 2022
4 12-TB/ĐTN-VP 23/09/2022 V/v tổ chức Ngày Đoàn viên lần 2 năm 2022
5 11-TB/ĐTN-VP 22/09/2022 V/v Triển khai các hoạt động hỗ trợ Tân sinh viên đầu năm học 2022-2023
6 10-TB/ĐTN-TCXD 20/09/2022 Một số công tác đoàn vụ đầu năm học 2022-2023
7 07-TB/ĐTN-VP 16/09/2022 V/v Huy động đoàn viên, thanh niên theo dõi Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2022
8 05-TB/ĐTN-VP 14/09/2022 V/v Xây dựng Bảng ngang Chương trình Công tác Đoàn & phong trào thanh niên Năm học 2022-2023
9 04-TB/DTN-VP 13/09/2022 V/v Huy động đoàn viên, thanh niên tham dự Vòng chung kết toàn quốc và Gala tổng kết Cuộc thi Dự án Sinh viên khỏi nghiệp Công nghệ tài chính - Finnovation năm 2022
10 55-KH/ĐTN 11/05/2022 Kế hoạch v/v tổ chức Giải thưởng "Khóa luận xuất sắc" năm 2022
11 242-CV/ĐTN 25/05/2022 Công văn v/v đề nghị chuẩn y Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ VIII (2019 - 2022)
12 53B-KH/ĐTN 06/05/2022 Kế hoạch Cuộc thi "Đảng và Bác Hồ trong trái tim tôi" năm 2022
13 52A-KH/ĐTN-TCXD 01/04/2022 Kế hoạch Tổ chức Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi 2022 Chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo"
14 45-KH/ĐTN 01/10/2021 Kế hoạch V/v Tổ chức triển khai thực hiện chủ trương 1+1 Mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội năm học 2021 - 2022
15 10-HD/ĐTN 22/02/2022 Hướng dẫn Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên và xếp loại đoàn viên năm học 2021 - 2022
16 58-KH/ĐTN 18/05/2022 Chương trình Hội nghị Mô phỏng ASEAN (UELMAM2021)
17 059-TB/ĐTN 26/05/2022 Thông báo v/v Tổ chức Ngày Chủ nhật xanh lần 2 năm 2022
18 57-KH/ĐTN 18/05/2022 Tổ chức Diễn đàn Quốc hội trẻ và Tọa đàm Khơi nguồn sáng tạo trẻ và chuyển đổi số trong công tác Đoàn năm 2022
19 09-HD/ĐTN 22/02/2022 Hướng dẫn Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật, nhiệm kỳ 2022 - 2024
20 08-HD/ĐTN-TCXD 21/02/2022 Hướng dẫn Tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2021 - 2022
21 104-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định về việc chỉ định chức vụ Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn khoa Tài chính - Ngân hàng nhiệm kỳ 2019 - 2022
22 103-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định về việc chỉ định Bí thư đoàn khoa Quản trị kinh doanh Nhiệm kỳ 2019 - 2022
23 102-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định về việc chỉ định Bí thư Đoàn khoa Hệ thống thông tin Nhiệm kỳ 2019 - 2022
24 101-QĐ/ĐTN 06/05/2022 Quyết định thành lập Câu lạc bộ và chỉ định Ban Điều hành lâm thời Câu lạc bộ Du lịch trẻ UEL, nhiệm kỳ 2021 - 2022
25 099-QĐ/ĐTN 20/04/2022 Quyết đinh về việc phân bổ đại biểu Khoa Tài chính - Ngân hàng dự Đại hội Đại biểu đoàn THCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2024
26 098-QĐ/ĐTN 15/04/2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo trực thuộc Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật Nhiệm kỳ 2021 - 2022
27 097-QĐ/ĐTN 15/04/2022 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ Phó trưởng ban Tổ chức - xây dựng trực thuộc Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật Nhiệm kỳ 2021 - 2022
28 240-CV/ĐTN 25/05/2022 Công văn về việc Hỗ trợ địa điểm tổ chức Chiến dịch tình nguyện Up năm 2022
29 239-CV/ĐTN 25/05/2022 Công văn về việc Mượn thiết bị Hỗ trợ cuộc thi Khởi nghiệp Kinh doanh lần X năm 2022
30 52-KH/ĐTN-TCXD 03/05/2022 Kế hoạch Tổ chức Ngày đoàn viên lần 2 năm 2022
31 113-QĐ/ĐTN 23/05/2022 Quyết định V/v Công nhận Đoàn cơ sở, Chi đoàn "3 nắm, 3 biết, 3 làm" năm học 2021 - 2022
32 48-BC/ĐTN 23/05/2022 Báo cáo Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và rèn luyện đoàn viên năm học 2021 - 2022
33 60-TB/ĐTN 27/05/2022 Thông báo Kết quả thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật năm học 2021 - 2022
34 01-CTr/ĐTN 08/12/2019 Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2022
35 011-HD/ĐTN-BTG 14/03/2022 Hướng dẫn Tổ chức đợt sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 năm 2022
36 012-HD/ĐTN 03/05/2022 Hướng dẫn Phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Kinh tế - Luật lần IX
37 045-BC/ĐTN 02/04/2022 045-BC/ĐTN
38 047-BC/ĐTN 20/05/2022 Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật năm 2021 - 2022
39 044-TB/ĐTN 14/10/2021 Thông báo V/v phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trườngnhiệm kỳ 2019 – 2022
40 237-CV/ĐTN 20/05/2022 Công văn về việc giới thiệu đại biểu tham dự đại hội "Thanh niên tiên tiến TP. HCM làm theo lời Bác" lần 7 năm 2022
41 236-CV/ĐTN 19/05/2022 Công văn về việc Đề nghị công nhận công trình thanh niên năm học 2021 - 2022
42 235-CV/ĐTN 26/05/2022 Công văn về việc Giới thiệu Gương Bí thư chi đoàn giỏi tham gia Liên hoan Bí thư chi đoàn giỏi toàn thành lần 6 năm 2022
43 056-KH/ĐTN 18/05/2022 Kế hoạch về việc triển khai thực hiện đẩy mạnh xây dựng giá trị mẫu hình thanh niên TP.HCM năm 2022 và tổng kết thực hiện giai đoạn 2018-2022
44 112-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK TKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
45 111-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK LKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
46 110-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK Luật dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
47 109-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK QTKD dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
48 108-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK HTTT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
49 107-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK KTKT dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
50 106-QĐ/ĐTN 08/05/2022 Quyết định V/v Phân bổ đại biểu ĐK KTĐN dự Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ IX
Văn bản Đoàn mới ban hành

+ Số: 02-GXN/ĐTN

GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ XẾP LOẠI RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN

+ Số: 01-GXN/ĐTN

GIẤY XÁC NHẬN KẾT QUẢ XẾP LOẠI RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN

+ Số: 02-BC/ĐTN-VP

Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Kinh tế - Luật tháng 9 năm 2022

+ Số: 12-TB/ĐTN-VP

Thông báo V/v tổ chức Ngày Đoàn viên lần 2 năm 2022

+ Số: 11-TB/ĐTN-VP

Thông báo V/v Triển khai các hoạt động hỗ trợ Tân sinh viên đầu năm học 2022-2023

Văn bản Hội SV mới ban hành

+ Số: 02/TB-HSV

THÔNG BÁO SỐ 01 V/v hội thu quỹ Chiến dịch Xuân tình nguyện 2022

+ Số: 01/HD-HSV

HƯỚNG DẪN Quy trình trao đổi thông tin giữa các cấp bộ Hội trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM

+ Số: 03/TB-BTK

THÔNG BÁO V/v phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 – 2023

+ Số: 04/TB-HSV

THÔNG BÁO V/v giới thiệu chữ ký chức danh của đồng chí Uỷ viên Ban Thư ký, Chánh Văn phòng và đồng chí Phó Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 - 2023

+ Số: 05/TB-HSV

THÔNG BÁO V/v giới thiệu chữ ký chức danh của đồng chí Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường nhiệm kỳ 2019 - 2023

02 banner thangthanhnien
VBDOAN VBHSVN
Liên kết website
Thông kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay27
  • Tháng hiện tại70,993
  • Tổng lượt truy cập4,396,163
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây